Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Studia licencjacko-doktoranckie

Studia licencjacko-doktoranckie

1. Nazwa studiów: Studia licencjacko-doktoranckie, stacjonarne w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego UPJPII.
2. Adresaci: Studia te przeznaczone są dla absolwentów teologii, którzy legitymują się tytułem magistra teologii. Słuchaczami studiów mogą być również absolwenci innych kierunków, którzy zakończą naukę uzyskaniem dyplomu ukończenia.
3. Specyfika studiów: Liturgika porównawcza, liturgia katolicka w kontekście innych liturgii chrześcijańskich i liturgii judaistycznej. W ramach zajęć studenci uczestniczą także w liturgii tych wyznań i religii. Niektóre zagadnienia przedstawiane będą komunikacyjnie lub ewangelizacyjnie (komunikacja w liturgii, katechumenat).
4. Opcje w obrębie specjalizacji:
- liturgika porównawcza;
- komunikacja w liturgii (homiletyka);
- inicjacja chrześcijańska (katechumenat).
5. Wykładowcy: pracownicy UPJPII oraz zaproszeni na zajęcia wykładowcy z innych uczelni oraz z innych wspólnot chrześcijańskich i wspólnoty żydowskiej.
6. Liczba godzin w tygodniu: 18 godz. wykładów i ćwiczeń oraz 2 godz. seminarium naukowego.
7. Sylwetka absolwenta.
Absolwent studiów odznacza się:
- gruntowną wiedzą z zakresu liturgii katolickiej;
- znajomością liturgii innych wyznań chrześcijańskich i religii judaistycznej;
- formacją ekumeniczną;
- zrozumieniem kontekstu kulturowego liturgii;
- przygotowaniem do życia w pluralistycznym społeczeństwie;
- sprawnością komunikowania się w przestrzeni liturgicznej;
- znajomością specyfiki pracy w katechumenacie.
8. Atuty studiów:
- nauka języka łacińskiego na źródłach (najstarszych w Polsce księgach liturgicznych) dostępnych w archiwum katedry na Wawelu;
- dostęp do bazy naukowej Instytutu Liturgicznego;
- możliwość korzystania z unikatowych pozycji liturgicznych, znajdujących się w kolekcji Jana Pawła II;
- współpraca ze Szkołą Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- współpraca z Ośrodkiem Katechumenalnym ;
- wyjątkowy klimat naukowy Krakowa (kościoły, święci, liczne archiwa i biblioteki, Biblioteka Jagiellońska).
9. Kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie Instytutu Liturgicznego UPJPII do 15 września następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu magistra teologii;
- pisemna zgoda biskupa lub przełożonego wyższego na podjęcie studiów;
- 4 zdjęcia;
- kserokopię dowodu osobistego.
10. Adres: Instytut Liturgiczny UPJPII, ul. Szujskiego 4, 31-123 Kraków, tel. 012 422 69 57; e-mail: il@upjp2.edu.pl
11. pdf Plan studiów
12. pdf Plan zajęć studiów licencjacko-doktoranckich 2012/2013
13. pdf Terminy zjazdów 2012/2013

  • ostatnia aktualizacja: 2012-10-22; 11:21

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail