Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > STREFA KANDYDATA NA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE > Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Aby stać się pełnoprawnym, dumnym Studentem UPJPII, skompletuj do tekturowej szarej, wiązanej teczki następujące dokumenty:

1) wydrukowana karta ewidencyjna - wydruk formularza danych osobowych - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

2) życiorys - formularz dostępny w IRK

3) kserokopia dowodu osobistego

4) 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle)

5) kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz kopię opłaty za indeks i legitymację

6) osoby podejmujące studia, jako drugi kierunek, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1235): do pobrania w IRK

7) osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone na Wydziale Teologicznym powinny do dokumentów dołączyć list polecający od duszpasterza.

8) w przypadku osób zakonnych – zgoda przełożonych na podjęcie studiów

Studenci I roku studiów licencjackich wkładają do teczki jeszcze:

1) oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub jego odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię

Studenci I roku studiów magisterskich potrzebują natomiast:

1) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Absolwenci UPJPII nie składają dyplomu ukończenia studiów.

Gdy otrzymasz zawiadomienie o przyjęciu na Uczelnię, złóż KOMPLET dokumentów w odpowiednim dla Twojego kierunku dziekanacie:
rekrutacja podstawowa: od 29 lipca do 2 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00
rekrutacja dodatkowa: od 24 września do 27 września 2013 r.

Uwaga!!!
Niezłożenie przez kandydata przyjętego na I rok studiów dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów. :(

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-20; 14:22

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail