Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego

Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego

KOMUNIKAT

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informuje, że uruchomił na rok akademicki 2013/2014 Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że na pozostałe kierunki studiów podyplomowych tj.:
- Podyplomowe Studia Asystent Rodziny
- Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna
- Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego
istnieje możliwość dalszego zapisywania się oraz składania dokumentów rekrutacyjnych. Kierunki te mogą zostać uruchomione w II semestrze roku akademickiego 2013/2014.
Bliższe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 31 44 wew.13.


Z-ca Dyrektora IPS
Dr Łukasz Ryszka
Kraków, 4 października 2013 r.

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika.

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Hubert Kaszyński

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
Zajęcia trwają dwa semestry (240 godzin). Odbywać się będą w zjazdach dwudniowych (czwartki i piątki) po 20 godzin w zjeździe.

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna;
3800 zł - koszt całkowity.
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- praca w zawodach wsparcia społecznego, minimum 5 lat;
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz do odebrania również w sekretariacie),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.
Zajęcia poprowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, metodami aktywizującymi i kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia studiów.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów egzamin w formie projektu.

TERMIN NABORU I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Nabór na podyplomowe studia: 15 IV - 27 IX 2013 r.
Termin składania dokumentów: 2 IX - 27 IX 2013 r.
Terminy zjazdów podane będą w późniejszym czasie.

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 15 osób
limit górny - ...

SYLWETKA ABSOLWENTA
Modna dzisiaj superwizja staje się dla osób pracujących w „zawodach pomocowych” doskonałą formą poradnictwa,
które winno nie tylko wzmacniać kompetencje zawodowe, podnieść poziom świadczonych usług, ale przede wszystkim – przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Superwizja staje się formą wymiany doświadczeń i szukania nowych rozwiązań, zastępując dotychczasowe zespoły koleżeńskie. Superwizja może stać się płaszczyzną, dzięki której możliwe jest uzewnętrznienie trudności, wątpliwości, ale także uzyskanie konkretnych porad i możliwych rozwiązań.
Absolwent studiów podyplomowych z superwizji jest przygotowany do rozpoznawania i diagnozowania przyczyn trudności w relacjach interpersonalnych, przeżywanych przez pracowników w ich kontaktach z klientami; potrafi słuchać skierowanych do niego informacji o wykonywanej pracy. Umie wyjaśnić kluczowe dylematy etyczno – moralne pojawiające się w pracy socjalnej; potrafi nauczyć pozytywnych relacji społecznych, m.in. komunikacji interpersonalnej, asertywności; umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Ewidentną korzyścią zawodową, jakie winna dać superwizja osobom pracującym w systemie wsparcia, jest uzyskanie lepszego wglądu w przyczyny trudności, jakich doświadczają w pracy poprzez uzmysłowienie ważności profesjonalizmu w zawodzie oraz osobistych doświadczeń i wyznawanych wartości (zawartych m.in. w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych oraz innych zawodowych kodeksach etycznych).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail