Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2014 > Muzyka średniowiecznego Krakowa – jednogłosowe śpiewy Królewskiej Katedry na Wawelu

Muzyka średniowiecznego Krakowa – jednogłosowe śpiewy Królewskiej Katedry na Wawelu

Projekt „Muzyka średniowiecznego Krakowa – jednogłosowe śpiewy Królewskiej Katedry na Wawelu” został zrealizowany w terminie 29 maja 2014 roku – 30 listopada 2014 roku. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie zabytków muzycznych powstałych na Wawelu i przechowywanych w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, szczególnie Graduału Jana Olbrachta – unikatowego zabytku sztuki późnego średniowiecza. Kompozycje te od momentu powstania (1506 rok) nie zostały opracowane i wykonane, co stanowiło duży brak w dokumentacji muzyki polskiej doby średniowiecza.

Bogato iluminowany graduał został ufundowany przez króla Jana Olbrachta w latach 1499−1500 dla katedry wawelskiej. Kodeks muzyczny ukazał się w trzech tomach: De tempore, De Sanctis i De Beata Virgine. Został ukończony w 1506 roku, cztery lata po śmierci króla. Rękopis został spisany przez dwóch skrybów: Tomasza i Stanisława. Tekst literacki został zapisany teksturą gotycką, którą najczęściej posługiwano się przy sporządzaniu ksiąg liturgicznych. Pismu temu towarzyszył wspaniały rozwój sztuki iluminatorskiej pod wpływem flamandzkich wzorców. Treść muzyczna została zapisana notacją diastematyczną gotycką. Dekoracje Graduału Olbrachta stanowią jedno ze szczytowych osiągnięć miniatorstwa krakowskiego z przełomu XV i XVI wieku. W trzech tomach znalazło się 47 miniatur; 18 z nich obrazuje treści świeckie zaczerpnięte z legend, romansów rycerskich czy opowiadań ludowych.

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie postanowiła doprowadzić do odtworzenia zabytkowych melodii i wykonania ich podczas bezpłatnych koncertów, a przez to uchronienie Graduału od zapomnienia. Projekt ten był jednocześnie włączeniem się Fundacji w obchody 650-lecia Królewskiej Katedry na Wawelu, które było uroczyście obchodzone w 2014 roku.

f1Do wykonania tego zadania Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII wynajęła Żeński Zespół Muzyczny Flores Rosarum pod kierownictwem muzycznym dr hab. Susi Ferfoglii – pracownika Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zespół ten, od momentu powstania w 2006 roku, zajmuje się muzyką średniowiecza, w szczególności chorałem gregoriańskim i skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi: Adriannę Bujak, Marię Klich, Anitę Pyrek, Julietę Gonzales-Springer, Katarzynę Wiwer, Magdalenę Grzonkę oraz Katarzynę Śmiałkowską.

Zespół wykonał 3 koncerty z fragmentami Graduału Jana Olbrachta:
1. 29 maja 2014 r. w ramach Dni Muzyki Organowej w bazylice oo. Jezuitów w Krakowie
2. 26 października 2014 r. w zabytkowym klasztorze oo. Norbertanów w Hebdowie w ramach cyklu Hebdowskich Spotkań ze Sztuką,
3. 30 listopada 2014 r. w Królewskiej Katedrze na Wawelu.

W czasie koncertów zespół zadbał o to, aby zapoznać słuchaczy ze specyfiką muzycznych zabytków Krakowa, między innymi poprzez wykorzystanie dawnych instrumentów (harfa gotycka, symofonia). W bazylice oo. Jezuitów w Krakowie wraz z zespołem Flores Rosarum wystąpił znakomity organista Michał Kocot. Jego improwizacje na organach przepięknie wprowadzały poszczególne wykonywane przez zespół wokalny melodie Graduału. Koncerty były bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, przez co cieszyły się sporym zainteresowaniem. Każdy z nich poprzedziła krótka prezentacja, wprowadzająca słuchaczy w tematykę wykonywanych śpiewów i zaznajamiająca z cennymi zabytkami i muzyką, która powstała na Wawelu.

Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.
malopolska_logo

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-08; 15:00

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail