Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Badań Naukowych > Działalność upowszechniająca naukę

Działalność upowszechniająca naukę

Projekt Nauka – dofinansowanie do wydania e-booków naukowych

Zapraszamy wszystkich autorów książek naukowych do zgłaszania swojego udziału w „Projekcie Nauka” prowadzonym przez Fundację na rzecz promocji nauki polskiej. Uczestnicząc w projekcie można, za pośrednictwem Fundacji, otrzymać dotację na sfinansowanie publikacji elektronicznej w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę.

Więcej informacji w zakładce ogłoszenia Biura Badań Naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Nabór wniosków prowadzonych jest w dwóch edycjach:
1. do 31 marca
2. do 30 września
W ramach niniejszego konkursu można starać się o dofinansowanie naukowych konferencji oraz naukowych pozycji wydawniczych.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Instytucją realizującą powyższą działalność podmiot działający na rzecz nauki
(Podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.) - w naszym przypadku jest to Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę
Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę, sporządzony według wzoru, należy przygotować w wersji elektronicznej w systemie OSF oraz papierowej, a następnie złożyć w Biurze Badań Naukowych (UPJPII, ul. Kanonicza 9, Kraków. pok. nr 409) celem weryfikacji i rejestracji.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji "ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW".

Szczegóły, wzory wniosków oraz rozporządzenia dotyczące konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Badań Naukowych udziela informacji i konsultacji w sprawie wniosków po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania dzwoniąc na numer: 12-370-86-11 w godz. 10:00 – 13:00 (od poniedziałku do czwartku).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-02-28; 10:21

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail