Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2010 > konferencja naukowa RADOŚĆ SŁOWA – język, interpretacja, translatoryka Biblii

konferencja naukowa RADOŚĆ SŁOWA – język, interpretacja, translatoryka Biblii

Dnia 27 października 2010 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ulicy Franciszkańskiej 1 (sala 111 oraz 120) odbyła się konferencja naukowa adresowana do młodych naukowców: RADOŚĆ SŁOWA – język, interpretacja, translatoryka Biblii. Przybyli uczestnicy z różnych ośrodków naukowych w Polsce, reprezentujący różne dziedziny nauki, by podejmować zagadnienia związane z językiem Pisma Świętego i polszczyzny biblijnej, problemy interpretacji we współczesnej egzegezie oraz oddziaływania tekstu biblijnego, wreszcie tematykę translacji, zarówno w odniesieniu do tłumaczeń starożytnych, jak i współczesnych. Uczestnicy konferencji reprezentowali tak odległe ośrodki jak Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Łódź i Poznań, jak i bliższe Krakowowi (Bielsko-Biała), czy wreszcie miejscowe uczelnie, takie jak Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, nie mówiąc o uczestnikach wywodzących się z naszej Uczelni. Paleta specjalizacji jest nie mniej szeroka. Obok bowiem teologów, biblistów i znawców Koranu, byli – co zrozumiałe – językoznawcy, literaturoznawcy, filolodzy, filozofowie, historycy oraz kulturoznawcy, ale także botanicy, zoolodzy, a nawet muzykolog.

J9HE0J
Uczestnicy i słuchacze sekcji biblijnej.

Wykład wprowadzający wygłosił jeden z najlepszych znawców języka religijnego w Polsce, zajmujący się od lat translatoryką, w tym i specyfiką polskiego stylu biblijnego, prof. Stanisław Koziara z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkich uczestników konferencji wprowadził w stan badań nad polszczyzną biblijną, a tym samym w ocenę tłumaczeń Pisma Świętego dokonywanych w ostatnich dziesiątkach lat. Po tym wykładzie, zatytułowanym Quo vadis, polszczyzno biblijna? Współczesne przekłady Biblii na język polski w oczach językoznawcy, uczestnicy konferencji spotykali się w dwóch salach równolegle, by w gronie biblistów dyskutować problemy natury teologicznej, w drugim zaś pomieszczeniu podejmować zagadnienia w różny sposób związane z Biblią. Pod przewodnictwem prof. S. Koziary w jednej sali wygłoszono referaty: Inkulturacja czy dekulturacja? Problemy polskiego języka biblijnego w perspektywie dawnych i współczesnych przekładów Pisma Świętego; Mit jako forma literacka Biblii oraz Ogród biblijny drogą do pogłębionego rozumienia Biblii. W innym pomieszczeniu – pod przewodnictwem o. prof. T.M. Dąbka OSB – dyskutowano nad wygłoszonymi wystąpieniami: Inspiracje biblijne „błogosławieństw św. Franciszka z Asyżu” w jego Napomnieniach, Celebracja radosnym spotkaniem ze słowem Bożym oraz Biblia w kulturze arabskiej wczoraj i dziś.

5JC1oq

W podobny sposób – w dwóch różnych salach – odbywały się kolejne spotkania, którym przewodniczyli: prof. M. Mączyński (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. R. Pindel, dr S. Jędrzejewski oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. W. Zuziak. Wśród wielu znakomitych wystąpień duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudziły tematy: Słowo żywe w średniowieczu. Znad Kazań świętokrzyskich; Biblia w literaturze. O przekładzie motywów biblijnych w Dramatach współczesnych Ibsena; Rdz 1-3 jako opowiadanie o różnicy. Kim jest Ewa; Jeden dzień Jezusa w Kafarnaum? Analiza struktury literackiej
i interpretacja Mk 1,21-2,12.
Na zakończenie całej konferencji jej uczestnicy wysłuchali w jednej sali wykładu kończącego, który wygłosił ks. prof. R. Pindel Radość Słowa. W poszukiwaniu kluczy interpretacyjnych Biblii. Całość zakończyło przemówienie podsumowujące Księdza Rektora naszej Uczelni, który wyraził przede wszystkim radość z powodu całego spotkania tak różnych specjalistów uczestniczących we wspólnym pochylaniu się Słowem natchnionym. Konferencja została zorganizowana przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrę Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki (ks. prof. R. Pindel, ks. dr S. Jędrzejewski) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy niezmiernie zaangażowanej pracy doktorantów mgr E. Wieczorek oraz mgr-lic. M. Zmudy. W niedługim czasie należy spodziewać się publikacji zawierającej wystąpienia.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ks.prof. dr.hab. Roman Pindel

  • ostatnia aktualizacja: 2011-02-21; 09:17

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail