Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel. kom. +48 607 035 687
e-mail: psab@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
w okresie wakacyjnym - nieczynne;
na czas rekrutacji:
czerwiec: pt. 11.00-13.00, sob. 13.00-14.00
wrzesień: pt. 11.00-13.00
w czasie roku akademickiego: sob. 13.00-14.00.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. prof. dr hab. Józef Marecki

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
4 semestry (452 godzin)

OPŁATY
100 zł – opłata wpisowa;
4000 zł – opłata za cały tok studiów;
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz do odebrania również w sekretariacie),
- życiorys - plik do pobrania
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- 1 fotografia,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej,
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do 30 IX 2013 r.

KRYTERIA NABORU
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC
dolny - 15 osób
górny - 20 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).

  • ostatnia aktualizacja: 2013-09-06; 12:15

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail