Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > język rosyjski > język rosyjski- zakres materiału > poziom B2+

poziom B2+

EGZAMIN POZIOM B2+ DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZEŚNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2 - INFORMACJE OGÓLNE

I. Struktura egzaminu na poziomie B2+:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 15 punktów
II. Rozumienie tekstu słuchanego / 10 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
IV. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list z przeprosinami) / 20 punktów

Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku Из первых уст. Русский язык для среднего уровня, autor: Андрей Махнач, wyd. KRAM, Warszawa 2011 oraz wybrane rozdziały z podręcznika Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, autor: Андрей Махнач, wyd. KRAM, Warszawa 2009.

Wybrane rozdziały z podręcznika Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня:
1. Религия.
2. Деньги.
3. История.
4. Современные технологии.

Materiał gramatyczny zawarty jest w każdym podręczniku, prezentującym gramatykę języka rosyjskiego, np.:
1. Dobrowolski J., 200 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2006.
2. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, wyd. PWN, Warszawa 2009.
3. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, wyd. REA, Warszawa 2008.

Zakres materiału gramatycznego:
1. Глагол
• Настоящее время
• Прошедшее время
• Будущее простое время
• Будущее сложное время
• Повелительное наклонение
• Причастие и деепричастие
2. Имя существительное
• Первое склонение
• Второе склонение
• Третье склонение
• Склонение существительных среднего рода типа время
3. Имя прилагательное
• Склонение прилагательных с твёрдой основой
• Склонение прилагательных с мягкой основой
• Склонение прилагательных с основой на ж, ш, ч, щ; к, г, х
• Сравнительная степень прилагательных
• Превосходная степень прилагательных
• Краткая форма прилагательных
4. Наречие
5. Предлог
6. Местоимение
• Личные местоимения
• Возвратное местоимение себя и выражение друг друга
• Притяжательные местоимения
• Указательные местоимения
• Вопросительные местоимения
• Определительные местоимения
• Неопределённые местоимения
• Отрицательные местоимения
• Местоимения сам и самый
7. Имя числительное
• Количественные числительные
• Порядковые числительные
• Собирательные числительные
• Числительные 2, 3, 4 и 5, 6 и т.д. с прилагательными и существительными

II. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów.

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
- ćwiczeń z luką do uzupełnienia
- listu formalnego
- tłumaczenia.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-09; 07:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail