Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia II stopnia > Filozofia

Filozofia

kierunek: FILOZOFIA
typ studiów: studia dwustopniowe
tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203
tel./faks 012 370 86 08, e-mail: wf@upjp2.edu.pl

studia drugiego stopnia:

kryteria kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje ocena z dyplomu ze studiów I stopnia lub II stopnia.

kryteria kwalifikacji:
Kwalifikacja na studia drugiego stopnia dokonywana jest na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub magisterskich (jednolitych lub uzupełniających) oraz rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej podstawową znajomość języka angielskiego, wymaganą do podjęcia studiów dwujęzycznych.

limit miejsc:
15 osób

informacje praktyczne:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinni zalogować się na stronie www.upjp2.edu.pl a następnie złożyć dokumenty w sekretariacie Wydziału Filozoficznego (ul. Kanonicza 9, pokój 203). Wymagane dokumenty to:

-karta ewidencyjna kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
-życiorys (formularz dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu);
-dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów II stopnia;
-kserograficzna kopia dowodu osobistego;
-2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
-czytelna kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-02; 11:05

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail