Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja

Fundacja

jadwiga_fundacja

Witamy na stronie Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kim jesteśmy?

Fundacja jest instytucją, której celem jest wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jego pracowników i studentów.
Wierzymy, że w środowisku akademickim naszej uczelni tkwią wielkie możliwości, które poprzez szereg działań Fundacji mogą zostać odkryte. Z tego powodu wspieramy tych, których dobre pomysły i zapał do działania zasługują na docenienie. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, dzięki którym będziemy mogli wspólnie promować naszą Almae Matris.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, których pasja i zaangażowanie mogą przyczynić się do realizacji idei Fundacji, ale przede wszystkim tych, dla których nasza uczelnia to coś więcej niż tylko miejsce nauki i pracy.
Mamy nadzieję, że wspierać nas będą także absolwenci, którym ukończenie studiów w UPJPII otworzyło drogę do sukcesów i pomogło odnaleźć się na rynku pracy.
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom za pomoc i współpracę.

Nasza historia

Fundacja powstała w 1990 r. z inicjatywy jej fundatorów: kard. dr. Franciszka Macharskiego i bp. prof. dr. hab. Wacława Świerzawskiego – ówczesnego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJPII), aby przyczynić się do rozbudowy majątku uczelni, a także pomóc finansowo w realizacji zadań w dziedziny nauk humanistycznych oraz kształceniu kadry naukowej i studentów.
W ciągu ponad 20 lat istnienia Fundacja znacznie rozszerzyła formy swojej działalności, zdobywając środki finansowe nie tylko od życzliwych darczyńców, ale także uzyskując dotacje państwowe dzięki przyznanym grantom. Dzięki zgromadzonym środkom Fundacja mogła dofinansować wiele inicjatyw studentów i pracowników UPJPII oraz wesprzeć budowę nowego budynku Biblioteki kwotą prawie 2 mln zł. Do ważniejszych projektów Fundacji należała także budowa największych w Krakowie organów mechanicznych, które służą obecnie studentom Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Więcej o naszej działalności w zakładce Dofinansowane projekty.

Patronka

Patronką Fundacji nieprzypadkowo została św. Jadwiga Andegaweńska – król Polski, fundatorka Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej, z którego wywodzi się Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki jej ofiarności i szczodrości istnieje nasza uczelnia, a Kraków stał się cenionym w Europie ośrodkiem akademickim i kulturalnym, który sławą tą cieszy się do dzisiaj. Św. Królowa Jadwiga, która była tak głęboko przekonana, że trzeba wspierać rozwijający się uniwersytet, że oddała mu swoje berło, a sama posługiwała się pozłacanym drewnianym, jest dobrym przykładem dla ludzi, którym na sercu leżą dalsze losy zapoczątkowanego przez nią dzieła.
Św. Królowa Jadwiga była też bliska sercu patrona UPJPII bł. Jana Pawła II, co wyraził na przykład podczas homilii w czasie mszy kanonizacyjnej: „Raduj się dziś, Krakowie! Raduj się, bo nadszedł wreszcie czas, że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej. To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem między chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha. (…) czy nie powinien Kraków, a wraz z nim cała Polska, dziękować za to dzieło Jadwigi, które przyniosło najwspanialszy owoc - owoc życia świętych studentów i profesorów?".

  • ostatnia aktualizacja: 2013-12-04; 16:37

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail