Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat kościelny - Wydział Teologiczny - Poprzednie nabory > Zakres materiału > Język angielski

Język angielski

Literatura:
Egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym (B1)

1. Raymond Murphy, English Grammar in Use (intermediate), Cambridge University Press
2. Janusz Siuda, Gramatyka angielska do testów i egzaminów, Angloman
3. Stuart Redman, English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and Intermediate (sekcja TOPICS)
, Cambridge University Press
4. Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press (lektura pomocnicza do ustnego egzaminu, szczególnie strony 73-80)

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY EGZAMINIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 - ŚREDNIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA

Zakres gramatyki dla studentów studiów licencjackich, a także doktorantów Wydziałów Filozoficznego oraz Historii i Dziedzictwa Kulturowego

• Present Tenses
• Past Tenses
• Future Tenses
• Reported Speech
• Passive Voice
• Articles
• Comparatives & Superlatives
• Conditionals
• Gerunds and Infinitives
• Modal Verbs

Egzamin składa się z następujących części:

I. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – 20 punktów (multiple choice; true/false)
II. GRAMATYKA – 40 punktów (20 multiple choice, 20 gap-filling)
III. SŁOWNICTWO - 40 punktów (20 multiple choice / matching itp. , 20 gap-filling)

Punktacja:

0 – 50 – 2,0
51 – 60 – 3,0
61 – 70 – 3,5
71 – 80 – 4,0
81 – 90 – 4,5
91 – 100 – 5,0

Wypracowanie i wypowiedź ustna:

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej wypowiedzi na temat obecnej pracy badawczej. Praca powinna mieć 3-4 strony (czcionka 12 i odstęp między liniami 1,5). Należy przygotować jej ustną prezentację.

Ocena końcowa jest średnią z oceny egzaminu pisemnego i ustnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu pisemnego.

Z egzaminu z j. angielskiego na poziomie licencjacko-doktoranckim zwalniani są:

1. Posiadacze certyfikatów języka angielskiego począwszy od poziomu B2 według skali Rady Europy tzn. od egzaminu FCE Uniwersytetu Cambridge;
2. Absolwenci Filologii Angielskiej (dyplom);
3. Absolwenci Kolegium Języka Angielskiego (dyplom).

  • ostatnia aktualizacja: 2012-11-13; 09:47

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail