Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Szkolenia - pracownik socjalny

Szkolenia - pracownik socjalny

Warunki przystąpienia do szkolenia na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Instytut Pracy Socjalnej
Wydział Nauk Społecznych UPJPII

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( Dz. U. z dnia 8 maja 2012, poz. 486), w tym m.in.:
1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
3. posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, nauki o rodzinie;
4. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie uzyskał zgodę na prowadzenie szkolenia w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny stosownym dokumentem z dnia 21 maja 2013 r.
Nabór na szkolenie odbywa się w trzech specjalizacjach:
1. praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy;
2. praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami;
3. praca socjalna z osobami starszymi.

Szkolenie trwa 252 godziny (240 + 12 konsultacji) i jest realizowane w blokach dwudniowych – piątek/sobota (9.00-17.40).
Całkowity koszt szkolenia:
5000 zł

Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym, do momentu naboru 25 osobowej grupy (dla każdej ze specjalizacji).
Rozpoczęcie naboru: 1 lipca 2013 r.
Planowane rozpoczęcie szkolenia: listopad 2013 r.

Warunki rekrutacji:
- kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
- dokument potwierdzający uprawnienia o wykonywania zawodu i zatrudnienie – załącznik nr 3
- kopia dyplomu I stopnia specjalizacji lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie – potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – załącznik nr 4

Wszystkie dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres:

Sekretariat Instytutu Pracy Socjalnej
31-069 Kraków
ul. Bernardyńska 3
nie później niż do 20 października.
Przy braku wymaganej liczby uczestników nabór będzie kontynuowany o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-09-27; 14:06

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail