Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Warsztaty Historyczne "Różne oblicza historii" > Grafik spotkań

Grafik spotkań

GRAFIK SPOTKAŃ – ROK AKADEMICKI 2014/2015
Różne oblicza historii


PAŹDZIERNIK


18 X 2014; godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201

„Od Katarzyny I do Katarzyny I. Kobiety na tronie rosyjskim w XVIII w.”; multimedialny wykład z zakresu historii Rosji XVIII w. prowadzony przez dra Pawła Krokosza specjalizującego się w dziejach Europy Wschodniej XVI-XVIII w.
W 1725 zmarł car-reformator Piotr I i od tej chwili na rosyjskim tronie w XVIII stuleciu przez blisko 70 lat zasiadały kobiety. Carowe: Katarzynę I, Annę Iwanowną, Elżbietę Piotrowną i Katarzynę II różniło niemal wszystko – pochodzenie, wykształcenie, temperament, lecz był jeden czynnik wspólny – troska o szeroko pojęte dobro państwa. Wszystkie władczynie dbały o rozwój gospodarczy i kulturalny kraju, a także konsekwentnie realizowały wytyczne polityki zagranicznej, powiększając Imperium Rosyjskie kosztem ziem swych sąsiadów.
W drugiej części spotkania nastąpi otwarcie kolejnej edycji „Konkursu o indeks”, którego laureatów wyłonimy na ostatnim spotkaniu Warsztatów Historycznych przypadającym 25 kwietnia 2015 r.
Prowadzenie: dr Paweł Krokosz (UPJPII)

LISTOPAD

8 XI 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Obcy u siebie. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie”; spotkanie prowadzone przez dra Marcina Rzepkę, slawistę i orientalistę, badacza zagadnień religijnych i etnicznych krajów Bliskiego Wschodu.
Bliski Wschód kojarzy się dziś przede wszystkim z dominacją islamu, jednak jeszcze w XIX wieku społeczności chrześcijan - należących do różnych Kościołów tradycji syryjskiej - dominowały na niektórych obszarach tego regionu. Dzisiaj obserwujemy gwałtowny spadek populacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie wywołany w przeważającej mierze wydarzeniami politycznymi. Ustawodawstwo krajów Bliskiego Wschodu nierzadko wyznacza im podrzędne miejsce w społeczeństwie sprawiając, że na terenach, na których mieszaki przez wieki, czują się niczym obcy. Kim zatem są owi chrześcijanie? Do jakich Kościołów należą? Jak wygląda ich życie?
Prowadzenie: dr Marcin Rzepka (UPJPII)

GRUDZIEŃ

13 XII 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Dokumentacja audiowizualna” – spotkanie prowadzone przez dra Sławomira Cebulę, propagatora stosowania nowoczesnych technologii w pracy naukowej humanisty, religioznawcę, prawnika.
Podczas pierwszego spotkania zaprezentowane zostaną przykładowe materiały audiowizulane gromadzone przez historyków i będące następnie podstawą opracowań naukowych, ale również unikatowym świadectwem historii. Uczestnicy wysłuchają fragmentów nagrań audio, obejrzą fragmenty filmów oraz zapoznani zostaną z zasadami dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej.
Prowadzenie: dr Sławomir Cebula (UPJPII)

STYCZEŃ

17 I 2015: spotkanie przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1
Pierwsze, z trzech zaplanowanych spotkań w terenie, będzie miało miejsce w Muzeum Narodowym w Krakowie w Galerii „Barwa i Broń w Polce”. Podczas lekcji muzealnej „Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości” młodzież będzie miała okazję zapoznać się z trudną drogą Polski do odzyskania niepodległości w 1918 r., z wyraźnym podkreśleniem w tym dziele czynu legionowego.
Ze względu na liczebność grupy udział w lekcji muzealnej odbędzie się w dwóch turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie.

LUTY

7 II 2015: spotkanie przed Opactwem Cystersów Kraków-Mogiła, ul. Klasztorna 11
„Ora et labora”, czyli z wizytą w Opactwie Cystersów Kraków-Mogiła.

Niedaleko od centrum Krakowa, na terenie obecnej dzielnicy Nowa Huta znajduje się klasztor ufundowany w XIII w. przez ród Odrowążów dla Zakonu Cystersów. Wzniesioną wówczas świątynię, jedną z najstarszych budowli ceglanych w Polsce, cechował rozmach i okazałość do tego stopnia, iż swą wielkością dystansowała wszystkie kościoły z tamtej epoki. Wypada dodać, że aż do czasu wzniesienia gotyckiej katedry wawelskiej, żaden kościół małopolski nie mógł się poszczycić skalą założenia przestrzennego zrealizowaną w Mogile.
Podczas wizyty u Ojców Cystersów młodzież zwiedzi: kaplicę łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego, bazylikę, krużganki klasztorne, kapitularz, dawne kalefaktorium, fraternię i kaplicę opacką.
Ze względu na liczebność grupy klasztor zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 10.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 11.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: Ojcowie Cystersi z Opactwa Kraków-Mogiła

MARZEC

7 III 2015: spotkanie przed kościołem OO. Dominikanów w Krakowie przy Pl. Dominikańskim
„Kamień, skóra, papiery – jak pisano 800, 500 i 300 lat temu”; spotkanie z historykiem średniowiecza, specjalistą kodykologiem, znawcą herezji i inkwizycji w średniowieczu o. drem Tomaszem Gałuszką.
Wykład odbędzie się w średniowiecznym klasztorze dominikanów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać, dotknąć i zobaczyć historię pisma w jego „naturalnym środowisku”, czyli na zachowanych nagrobkach, ścianach więzienia klasztornego i wreszcie w rękopisach, przechowywanych w archiwum zakonnym.
Ze względu na liczebność grupy klasztor zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: o. dr Tomasz Gałuszka OP (UPJPII)

21 III 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Zagadki i interpretacje polskiej historii średniowiecznej”; spotkanie z drem Tomaszem Graffem, mediewistą zajmującym się kulturą religijną i intelektualną elit kościelnych i uniwersyteckich oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej.
Na zajęciach prowadzący przedstawi kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego, nieznane karty polskiej historii średniowiecznej, a także ukaże mity polskiej historiografii, które na stałe zagościły w podręcznikach szkolnych np. dotyczące sprowadzenia Krzyżaków do Polski. Zajęcia będą ilustrowane pokazem multimedialnym, a wykładowca zaprosi wszystkich uczestników do dyskusji.
Prowadzenie: dr Tomasz Graff (UPJPII)


KWIECIEŃ

11 IV 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Przed maturą”
Spotkanie z dyplomowanym nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi uczniów na wszystkie „techniczne” kwestie związane ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Prowadzenie: mgr Tomasz Starachowski (XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie)

25 IV 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Konkurs o indeks” – finał dwusemestralnych zajęć
Podsumowanie warsztatów, wręczenie indeksów laureatom konkursu.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:10

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail