Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Sprowadzanie książek i innych materiałów bibliotecznych dla czytelników UPJPII

Sprowadzanie książek i innych materiałów bibliotecznych dla czytelników UPJPII

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza książki i inne materiały biblioteczne z innych bibliotek na potrzeby:
• pracowników UPJPII,
• doktorantów i studentów ostatniego roku studiów UPJPII,
• innych czytelników biblioteki (za zgodą Dyrektora Biblioteki UPJPII).

Przyjęcie zamówienia następuje w przypadku gdy zamawiana książka lub inny materiał biblioteczny jest niedostępny w bibliotekach Krakowa.
Zamówienia międzybiblioteczne czytelnicy składają osobiście w Bibliotece Głównej UPJPII. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest posiadanie przez czytelnika aktywnego konta bibliotecznego i wypełnienie formularza zamówienia, podając dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych książek lub innych materiałów bibliotecznych:
• autor (imię i nazwisko),
• tytuł,
• adres wydawniczy (miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania)
(formularz zamówienia międzybibliotecznego).

Limit zamówień dla czytelnika ustala Biblioteka Główna UPJPII.

Biblioteka Główna UPJPII poprzez Wypożyczalnie Międzybiblioteczną występuje do właściwej biblioteki z zamówieniem.

Pracownik realizujący wypożyczanie międzybiblioteczne, po otrzymaniu zamówionych książek (innych materiałów bibliotecznych) lub po otrzymaniu odpowiedzi odmownej - powiadamia osobę zamawiającą o sposobie realizacji zamówienia.

Sprowadzone książki i inne materiały biblioteczne udostępniane są zamawiającym tylko w Bibliotece Głównej UPJPII bez prawa wypożyczenia ich na zewnątrz.

Książki i inne materiały biblioteczne sprowadza się na okres określony przez bibliotekę wypożyczającą.

W przypadku konieczności odpłatnego sprowadzenia książek lub innych materiałów bibliotecznych wszystkie koszty materiałów i przesyłki ponosi osoba zamawiająca.

  • ostatnia aktualizacja: 2012-12-17; 17:07

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail