Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży > O Warsztatach

O Warsztatach

Być albo nie być… inżynierem, ekonomistą, prawnikiem, czyli filozofia stosowana

Interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży

Czy wiesz jak często w medycynie, prawie, matematyce sięga się do filozofii? Czy wiesz, że wielu pracodawców szuka nie tylko specjalistów w danej dziedzinie lecz osób o otwartym umyśle, posiadających umiejętność odszukiwania niestandardowych rozwiązań, czyli właśnie filozofów? Filozofia swoim zakresem obejmuje wiele obszarów, od abstrakcyjnej refleksji nad strukturą bytu, przez badanie języka po analizę fenomenów życia społecznego i religijnego.

W drugim semestrze roku akademickiego 2013/2014 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz pierwszy organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe z zakresu filozofii stosowanej. Propozycja ta adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (choć nie wyłącznie), która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Przede wszystkim jednak będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim.

Celem warsztatów jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Nagrodą główną dla osób, które najlepiej wywiążą się z zadań warsztatowych są indeksy na studia licencjackie na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII, dla zwycięzcy przewidziano również stypendium naukowe na pierwszym roku studiów. Pulę nagród uzupełniają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wydane będą zaświadczenia, pozwalające na ubieganie się o otrzymanie wyższej oceny z j. polskiego podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych (wybieranych w porozumieniu ze szkołą).

Dla większej wygody uczestników warsztaty prowadzone będą metodą blended learning – a zatem bezpośredni kontakt z wykładowcami połączony zostanie z zajęciami wirtualnymi na platformie edukacyjnej.

Cały projekt składa się z następujących etapów:

1) do 21 marca 2014 – Zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; nazwisko nauczyciela koordynującego zapisy na warsztaty w danej szkole.
2) do 31 marca 2014 r. – Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.
3) od 1 kwietnia do 15 maja 2014 r. – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów) z zakresu wymienionych poniżej zagadnień
i zobowiązani są do wykonania zadań załączonych do trzech z nich – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują!
4) do 30 maja 2014 r. – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania
i wybierają najlepsze prace.
5) w sobotę 31 maja 2014 r. – Finał warsztatów. Wszyscy uczestnicy warsztatów wraz z nauczycielami proszeni są o przybycie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
godz. 11.00 – Jaskinia filozofów – wykład połączony z dyskusją
godz. 12.30 – wręczenie indeksów autorom najlepszych rozwiązań zadań
e-learningowych i zaświadczeń dla uczestników warsztatów oraz ich opiekunów.

WYKAZ ZAGADNIEŃ
- Jak mówić, żeby nas słuchano - dr Robert Piechowicz)
- Filozofia w zawodzie lekarza - mgr Barbara Żmuda
- Komputer i filozofia - dr hab. Paweł Polak
- Etyka w kuchni - dr Jakub Synowiec
- Filozof na wykopaliskach, czyli co tak naprawdę bada archeologia - dr Joanna Małocha
- Metafizyka praktyczna - dr Paweł Rojek
- Jeden Bóg - wiele religii z perspektywy filozofii religii - dr Joanna Barcik
- Filozofia karania przestępców - dr Mikołaj Małecki

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku - Studiuj Filozofię na UPJPII oraz do odwiedzenia strony Wydziału Filozoficznego UPJPII

Koordynatorzy projektu:
dr Jakub Synowiec
dr Joanna Małocha

Ulotka warsztatów filozoficznych WF UPJPII

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 12:57

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail