Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > język francuski > język francuski- zakres materiału > poziom B2+

poziom B2+

I. Struktura egzaminu na poziomie B2+:

1. Rozumienie tekstu czytanego
2. Rozumienie tekstu słuchanego
3. Test gramatyczno – leksykalny
4. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list - recenzja książki, filmu, spektaklu, list z przeprosinami)
5. Tworzenie wypowiedzi ustnej - streszczenie i przedstawienie swojej opinii nt dowolnego przeczytanego artykułu z codziennej prasy francuskiej

Zagadnienia do egzaminu obejmują materiał zawarty w podręcznikach Alter Ego 1, Alter Ego 2 oraz Alter Ego 3 wyd. Hachette. Zalecaną pozycją jest również Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego – Magdalena Supryn-Klepcarz, wyd. szkolne PWN (lub inne zbiory ćwiczeń na poziomie B2 lub „avancé")

Zagadnienia gramatyczne do egzaminu:

1. Przyimki (les prépositions)
2. Rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte (les articles définis, indéfinis, partitifs, contractés)
3. Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników i przymiotników (le féminin des noms et des adjectifs)
4. Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego, zaimki osobowe akcentowane, zaimki EN i Y (les pronoms personnels COD, COI, toniques, en, y)
5. Zaimki względne proste – qui, que, où, dont (les pronoms relatifs simples - qui, que, où, dont)
6. Czasy i tryby :
• Czas teraźniejszy (le présent)
• Czasy przeszłe – le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait
• Czasy przyszłe – le futur proche, le futur simple
• Tryby warunkowe - le conditionnel présent et le conditionnel passé, 3 typy zdań warunkowych
• Tryb rozkazujący (l’impératif)
• Tryb łączący (le subjonctif présent)
• Imiesłów czasu przeszłego (participe passé) i czasu teraźniejszego (participe présent) oraz forma gérondif.
7. Rodzaje zdań złożonych: względne, dopełnieniowe, okolicznikowe: czasu, przyczyny, skutku, celu, przyzwolenia, opozycji, warunku oraz używane do ich tworzenia spójniki i stosowane czasy i tryby.
8. Mowa zależna w czasie przeszłym (le discours indirect au passé)
9. Strona bierna (la voix passive)
10. Nominalizacja – tworzenie rzeczowników na bazie przymiotnika bądź czasownika.

II. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
- ćwiczeń z luką do uzupełnienia
- ćwiczeń polegających na utworzeniu poprawnej formy
- listu formalnego
- tłumaczenia

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-09; 07:44

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail