Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Warsztaty Historyczne > Informacje o warsztatach

Informacje o warsztatach

W roku akademickim 2013/2014 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – już po raz ósmy – organizuje serię spotkań, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (chociaż nie wyłącznie), która w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Tym razem zajęcia odbywać się będą pod wspólnym hasłem: Historia wokół nas.

Dwusemestralny cykl wykładów, warsztatów oraz lekcji muzealnych sfinalizowany zostanie konkursem, którego laureaci otrzymają indeksy wyżej wzmiankowanego Wydziału. Wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane będą stosowne zaświadczenia, pozwalające ubiegać się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej.

Konkurs historyczny
W bieżących Warsztatach Historycznych, których przewodnie hasło brzmi „Historia wokół nas”, proponujemy uczniom udział w konkursie polegającym na samodzielnym przygotowaniu eseju historycznego odsłaniającego fragment dziejów miejscowości, w której mieszkają lub z którą są w szczególny sposób związani bądź opowiadającego historię osoby lub grupy osób, których losy przeplatały się z dziejami tychże miejscowości. Do eseju mogą być dołączone fotografie.
Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży historią lokalną, równie istotną jak dzieje powszechne, a przygotowany materiał oprócz walorów dokumentacyjnych będzie stanowił doskonałe wprowadzenie w arkana pracy historyka. Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach Vita Academica.

Regulamin Konkursu historycznego pod hasłem „Historia wokół nas”
1. Konkurs będzie trwał od 23 listopada 2013 do 31 marca 2014 r.
2. Uczestnicy przygotują esej historyczny odsłaniającego fragment dziejów miejscowości, w której mieszkają lub z którą są w szczególny sposób związani bądź opowiadającego historię osoby lub grupy osób, których Warsztaty Historyczne losy przeplatały się z dziejami tychże miejscowości. Objętość eseju powinna mieścić się w przedziale 5-6 stron (Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami: 1,5). W nagłówku eseju powinny znaleźć się: tytuł, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, dane kontaktowe.
3. Do eseju może być dołączonych max. 6 fotografii nawiązujących do treści eseju. Fotografii nie umieszczamy w tekście lecz dołączamy wraz z opisem niezależnie. Opis do ponumerowanych zdjęć należy dołączyć osobno w pliku tekstowym (.doc, .pdf). Opis do każdego ze zdjęć nie powinien być zbyt długi.
4. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży historią lokalną, równie
istotną jak dzieje powszechne, a przygotowany materiał oprócz walorów
dokumentacyjnych będzie stanowił doskonałe wprowadzenie w arkana
pracy historyka.
5. Eseje należy wysyłać od 1 grudnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. na adres email: konkurs.historyczny@upjp2.edu.pl
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach Vita Academica.

Spotkania, prezentujących w atrakcyjny sposób szeroką ofertę edukacyjną Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, będą odbywały się w soboty jeden raz w miesiącu od listopada 2013 do kwietnia 2014 r. w salach wykładowych uczelni oraz w terenie. Relacje z udziału młodzieży we wszystkich wykładach, warsztatach i lekcjach muzealnych będą zamieszczane w formie zdjęć i krótkich opisów specjalnej zakładce na wydziałowej stronie internetowej.
Uczestnictwo w Warsztatach Historycznych pozwoli na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, a jako takie może stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Stanie się także okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Przede wszystkim jednak da możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz uczynienia konkretnych kroków „inwestycyjnych”, mogących zaowocować w przyszłości. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zaś osoby zainteresowane przystąpieniem do wyżej wspomnianego konkursu i otrzymaniem akademickiego zaświadczenia zobowiązane są do regularnego uczestnictwa w spotkaniach (dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności).
Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl; najpóźniej do 20 listopada 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl

Koordynatorzy:
dr Paweł Krokosz
dr Sławomir Cebula
mgr Roman Gieroń
mgr Piotr Włas

GRAFIK SPOTKAŃ – ROK AKADEMICKI 2013/2014
Historia wokół nas

LISTOPAD


23 XI 2013: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami);
budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Groźny car – groźne czasy”; wykład i ćwiczenia z zakresu historii Rosji
XVI-XVIII w.

Car Iwan IV Groźny to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach Rosji. Jego panowanie, przypadające w XVI w., przeszło do historii jako jedno niekończące się pasmo wojen z sąsiadami oraz niezwykle krwawych rozpraw ze wszystkimi, którzy ośmielili się sprzeciwić władcy. Jak właściwie wyglądało Państwo Moskiewskie w tamtych czasach i dlaczego car walczył ze swoimi bojarami? Na to pytanie młodzież będzie mogła znaleźć odpowiedź biorąc udział w przykładowych zajęciach prowadzonych ze studentami Specjalizacji Europy Wschodniej w Instytucie Historii UPJPII.
Prowadzenie: dr Paweł Krokosz (UPJPII)

GRUDZIEŃ


7 XII 2013: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami);
budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Historia mojego miejsca zamieszkania” – wprowadzenie do tematyki
Podczas pierwszego spotkania zaprezentowane zostaną przykładowe materiały audiowizulane gromadzone przez historyków i będące następnie podstawą opracowań naukowych, ale również unikatowym świadectwem historii. Uczestnicy wysłuchają fragmentów nagrań audio, obejrzą fragmenty filmów oraz zapoznani zostaną z zasadami dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej. W drugiej części spotkania nastąpi otwarcie kolejnej edycji Konkursu historycznego, którego laureatów wyłonimy na ostatnim, siódmym spotkaniu.
Prowadzenie: dr Sławomir Cebula (UPJPII)

STYCZEŃ


11 I 2014: spotkanie przed Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila
Fieldorfa „Nila” w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12
„Polskie Państwo Podziemne – fenomen na skalę światową”
Pierwsze, z dwu zaplanowanych spotkań w terenie, odbędzie się w Muzeum Armii Krajowej – jedynej tego rodzaju instytucji w Polsce – upowszechniającej wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Podczas wizyty w Muzeum młodzież będzie mogła zapoznać się z całościowym obrazem polskiego podziemia czasów II wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce.
Ze względu na liczebność grupy Muzeum zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o
godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: pracownicy Muzeum Armii Krajowej

18 I 2014: spotkanie przed kościołem OO. Dominikanów w Krakowie
przy Pl. Dominikańskim
„Kamień, skóra, papiery – jak pisano 800, 500 i 300 lat temu”
Spotkanie z historykiem średniowiecza, specjalistą kodykologiem, znawcą herezji i inkwizycji w średniowieczu. Wykład odbędzie się w średniowiecznym klasztorze dominikanów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać, dotknąć i zobaczyć historię pisma w jego „naturalnym środowisku”, czyli na zachowanych nagrobkach, ścianach więzienia klasztornego i wreszcie w rękopisach, przechowywanych w archiwum zakonnym.
Ze względu na liczebność grupy klasztor zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o
godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: o. dr Tomasz Gałuszka OP (UPJPII)


MARZEC


8 III 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami);
budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Spotkanie z Mistrzem”
Gościem warsztatów będzie ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak, wykładowca i dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Wybitny specjalista z zakresu dziejów Kościoła katolickiego w Polsce XVII-XX w., nauczania i wychowania religijnego w Polsce w okresie międzywojennym i powojennym, dziejów Rosji XIX-XXI w. i ZSRR. Autor szeregu fundamentalnych prac poświęconych relacji państwo-Kościół w sprawach nauczania i wychowania religijnego w okresie międzywojennym, duchowieństwa diecezji krakowskiej oraz represji wobec Kościoła katolickiego w okresie „Polski Ludowej”.
Prowadzenie: mgr Roman Gieroń (UPJPII), mgr Piotr Włas (UPJPII)

22 III 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Przed maturą”
Spotkanie z dyplomowanym nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi uczniów na wszystkie „techniczne” kwestie związane ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Prowadzenie: mgr Tomasz Starachowski (XIII Liceum Ogólnokształcące im.
Bohaterów Westerplatte w Krakowie)

KWIECIEŃ


5 IV 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami);
budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Konkurs historyczny”; Finał dwusemestralnych zajęć
Wykład specjalny (wygłoszony przez jednego z wybitnych historyków polskich) Podsumowanie warsztatów, wręczenie indeksów laureatom konkursu.

pdf Wersja do pobrania

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:01

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail