Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Katalog informacyjny ECTS > Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach

Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach

Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach (np. studentów niepełnosprawnych) (Facilities for Special Needs Students)
Studenci niepełnosprawni po rozpoczęciu studiów mają możliwość skorzystania ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Katarzyna KUTEK-SŁADEK oraz psycholog
Monika PIEGA). Kontakt osobisty w biurze przy ul. Franciszkańskiej 1, telefoniczny 12 433 99 45 lub za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: bon@upjp2.edu.pl, wszelkie aktualności dotyczące działalności biura można znaleźć na stronie internetowej www.bon.upjp2.edu.pl.
Studenci niepełnosprawni mają również prawo do ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie w odpowiednim terminie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub jego odpowiednim (np. ZUS). Więcej informacji oraz stosowne formularze można znaleźć w zakładce pomoc materialna dla studentów, pomoc materialna dla doktorantów na stronie internetowej uczelni: www.upjp2.edu.pl.
Biuro prowadzi szereg inicjatyw na rzecz studentów z niepełnosprawnością: dodatkowe lektoraty języków obcych, zajęcia sportowe (basen, siłownia, inne), udzielanie wsparcia i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów na uczelni, organizacja i współorganizacja różnych form aktywności dla studentów niepełnosprawnych np. obozów letnich i zimowych, imprez integracyjnych, ognisk, konferencji, warsztatów itp. Ponadto można skorzystać z usług Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-27; 13:31

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail