Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat kościelny - Wydział Teologiczny - Poprzednie nabory > Zakres materiału > Język łaciński

Język łaciński

JĘZYK ŁACIŃSKI W PROGRAMACH STUDIÓW CYKLU LICENCJACKO-DOKTORANCKIEGO (INFORMACJE O ZMIANACH)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Wszystkich studentów obowiązuje egzamin oparty o trzy strony tekstu łacińskiego lub greckiego, zatwierdzonego uprzednio przez osobę prowadzącą zajęcia dla cyklu licencjacko-doktoranckiego.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić u osób prowadzących zajęcia: z j. łacińskiego u P. mgr Marka Grzelaka, z j. greckiego u Ks.dr hab.Stanisława Hałasa, prof. UPJPII, z j. koptyjskiego u P. dr mgr lic.Joanny Małochy.
Teksty do egzaminów powyższych przedmiotów zatwierdzają osoby prowadzące zajęcia. Proponowane teksty można przesłać drogą elektroniczną na adres: j. łaciński: marek.grzelak@upjp2.edu.pl, j. grecki: stanha@poczta.onet.pl, j. koptyjski: JMVM@interia.pl . Należy podać imię i nazwisko, dziedzinę naukową (lub jeśli student nie ma jeszcze gotowej propozycji tekstu podaje temat pracy licencjackiej, o ile został doprecyzowany, ewentualnie temat pracy magisterskiej, jeśli została uznana za licencjacką, jeżeli temat pracy licencjackiej nie jest jeszcze sprecyzowany, można podać jakiekolwiek informacje definiujące zakres tematyczny planowanej pracy licencjackiej).
Egzaminy składa się przed obroną pracy licencjackiej. Są one organizowane w dwóch terminach: letnim (koniec maja, początek czerwca) i jesiennym (październik, początek listopada).
Terminy egzaminów licencjackich z j. łacińskiego są podawane na stronie internetowej MSJO i zamieszczone na tablicy ogłoszeń (Franciszkańska 1, parter, obok sekretariatu MSJO), terminy egzaminów z języków: greckiego i koptyjskiego są do indywidualnego ustalenia z osobą prowadzącą.
Na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu na portierni budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 zostawiana jest lista, na którą winni wpisywać się studenci zainteresowani zdawaniem egzaminu w danym terminie (należy podać imię i nazwisko oraz informacje o zdawanym tekście, znajdujące się w nagłówku zatwierdzonego tekstu w obrębie specjalności).
Studenci Instytutu Prawa Kanonicznego zaliczają język łaciński według odrębnych ustaleń (zajęcia trzyletnie zakończone egzaminem).
I. Szczegółowa informacja o kryteriach wyboru i objętości tekstu
1. Objętość tekstu ustalono na trzy strony maszynopisu. Ilość znaków: ok. 11000 znaków licząc bez spacji, ewentualnie ok. 13000 znaków licząc ze spacjami.)
2. tekst winien być związany z przygotowywaną w toku studiów pracą licencjacką lub z dziedziną naukową, z której praca powstaje.
3. Tekst nie może składać się wyłącznie ze zdań pojedynczych lub złożonych współrzędnie. Tekst, w którym brak zjawiska podrzędności zdań może nie zostać zatwierdzony.
4. Jeżeli Student przedstawi tekst spełniający powyższe wymogi (objętość, związek z pracą lub dziedziną), taki tekst może zostać zatwierdzony jako podstawa do egzaminu. Zatwierdzenia dokonuje lektor prowadzący zajęcia lub (w szczególnych przypadkach) Kierownik MSJO.
II. Książki pomocne przy opracowaniu tekstu
Pomocne w przygotowaniu egzaminu mogą być publikacje (wyboru dokonano kierując się dostępnością publikacji i stopniem przydatności w pracy nad tekstem, zawiera pomoce podstawowe i nie ma charakteru wyczerpującej bibliografii):
1. Marceli Wielewski," Krótka gramatyka języka łacińskiego", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (gramatyka miała wiele wydań, jest zwięzłym i wyczerpującym wymogi egzaminu kompendium gramatyki łacińskiej; obecnie są problemy z jej nabyciem, ale można szukać jej w bibliotekach; jej rozpowszechnienie w latach osiemdziesiątych XX w. było znaczne; dawniejsze wydania miały okładkę twardą pomarańczową, nowsze mają miękką niebieską;),
2. Słownik łacińsko-polski, red. Kazimierz Kumaniecki, PWN, miał wiele wydań (okładka ostatnio twarda zielona lub szara w wydaniach z lat osiemdziesiątych),
3. Mały słownik łacińsko-polski, pod redakcją Józefa Korpantego, PWN, (okładka podobna graficznie do poprzedniego, tylko bordowa), jest nieco obszerniejszy od swojego poprzednika; /jest to skrót dwutomowego słownika pod red. tego samego autora/,
4. Słownik kościelny łacińsko-polski, red. ks. Alojzy Jougan, słownik specjalistyczny, niestety nieco trudniej dostępny, obszerniejszy niż każdy z dwóch poprzednich, jednotomowy tak jak oba wymienione wyżej.
5. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, red. Janusz Sondel, Kraków 1997 (dostępny również w wersji elektronicznej): słownik lepszy dla historyków, zwłaszcza średniowiecza.
6. Słownik łacińsko-polski , red. J. Korpanty, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001.

  • ostatnia aktualizacja: 2015-01-07; 14:36

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail