Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > Wyjazdy na praktyki studenckie 2014/2015 > Wyjazdy absolwentów na praktyki

Wyjazdy absolwentów na praktyki

Od r.a. 2014/2015 również absolwenci naszej Uczelni mogą brać udział w wyjazdach na staże zawodowe w ramach programu Erasmus+. Warunkiem wyjazdu jest aplikowanie o wyjazd w momencie posiadania statusu aktywnego studenta oraz obrona do 30 września po uzyskaniu absolutorium.
Absolwenci zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawo do świadczeń opieki studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia). Dla każdego wyjazdu absolwenta niezbędne jest ustalenie, czy jako osoba indywidualne ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i przez jaki okres. Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW absolwenci korzystają z wykupionych indywidualnie polis i/lub międzynarodowych kart studenckich.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-21; 13:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail