Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne > Aktualności

Aktualności

Informujemy, że w dniach: 23 grudnia 2014 - 6 stycznia 2015 sekretariat Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego będzie nieczynny.

..............................................
UWAGA!

W dniu 17 grudnia br. (środa) sekretariat MSP będzie nieczynny.

Dyżur z tego dnia zostaje przeniesiony na 18 grudnia br. (czwartek), godz. 9.00-11.00

..............................................

Dyżur Kierownika MSP z dnia 15 grudnia br. (poniedziałek)
zostaje przeniesiony na 18 grudnia br. (czwartek), godz. 8.30-9.30

..............................................

Informacje dotyczące praktyki pedagogicznej

1. Student powinien przekazać do sekretariatu MSP w terminie dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem praktyki pedagogicznej następujące informacje:

- nazwa i adres szkoły, w której odbywać będzie praktykę
- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna praktyki)

2. Przypominamy, że studenci MSP odbywający praktyki pedagogiczne mają obowiązek posiadania ]aktualnego ubezpieczenia NNW i OC na czas trwania praktyk .

..............................................

Absolwenci studium pedagogicznego UPJP II (nabór przed r. a. 2012/2013 )

Informujemy, że absolwenci studium pedagogicznego UPJP II, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2012/2013 i nie uzyskali zaświadczenia ukończenia studium , mają taką możliwość, jeżeli do dnia 10 grudnia br. złożą komplet dokumentów:

- karta ukończenia studium
- podanie o wydanie zaświadczenia (druk w sekretariacie)
- ksero dyplomu ukończenia wyższej uczelni (studia I lub II stopnia)

..............................................

UWAGA! II rok MSP ***Ważna informacja***

Spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć z p. mgr A. Świeży odbędzie się 26.11.2014 r. (środa), godz. 15.00, s. 216, ul. Bernardyńska 3

Na spotkaniu będzie omawiana m.in. kwestia ustalenia TERMINU ZAJĘĆ.

..............................................

II rok - zajęcia z o. dr. M. Sadowskim:

Metodyka nauczania wychowania : wtorek, godz. 17.15-18.45, s. 214
Historia wychowania: wtorek, godz. 18.45-20.15, s. 217

..............................................

UWAGA II rok
HISTORIA

Zajęcia organizacyjne z Historii wychowania (o. dr M. Sadowski) odbędą się 18 listopada br. (wtorek), godz. 17.15-18.45, s. 217 ul. Bern.3.

..............................................

UWAGA II rok
NoR

Zajęcia z p. mgr A. Świeży rozpoczynają się 19 listopada br.

W ramach pierwszego wykładu p. mgr Świeży zaprasza na Mszę Św. i wykład "Rodzina i prawo", który odbędzie się 19.11.14 (Domus Mater, ul. Saska 2c)

godz.17.30 Msza Św. w kaplicy Domus Mater

godz. 18.15 wykład: radca prawny Piotr Madej, "Rodzina i prawo"

..............................................

I rok MSP

Harmonogram zajęć dla I roku znajduje się na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu MSP).

Harmonogram dostępny jest również w Wirtualnym Dziekanacie.

Uwaga!
W WD chwilowo nie wyświetlają się zajęcia odbywające się w soboty (13.12, 17.01, 24.01) oraz w piątek 30.01.

Rozkład zajęć w w/w dni dostępny jest na tablicy ogłoszeń.

..............................................

Dyżury koordynatorów praktyk:

o. dr Maciej Sadowski (Historia): wtorek, 12.30-13.15, ul. Franc. 1, pok. profesorski WHiDK

dr Tomasz Kornecki (NoR) : środa, godz. 17.15-18.00 ul. Bern.3, s. 113

..............................................

Uwaga Doktoranci WHiDK

W zakładce doktoranci znajdują się aktualne informacje dotyczące preferowanych przedmiotów do zaliczenia w ramach MSP (wraz z wymiarem godzin i punktacją ECTS) przez osoby, które nie realizują pełnego toku studium.

..............................................

II rok MSP
Zajęcia organizacyjne Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania - III etap edukacyjny z dr T. Korneckim zostają przeniesione z dnia 7 listopada na 14 listopada br.

Godzina i miejsce zajęć bez zmian (15.00-16.30, Lektorium, ul. Bernardyńska).

..............................................

UWAGA!

I rok MSP

Spotkanie studentów I roku MSP z Kierownikiem Studium odbędzie się 3 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16.00, w Lektorium, ul. Bernardyńska 3..

Na spotkaniu omawiane będą sprawy organizacyjne oraz harmonogram zajęć.

..............................................

W dniu 31 października br. sekretariat MSP będzie czynny w godz. 9.00-11.00

..............................................

Z powodu choroby dyżur Kierownika MSP, p. mgr. K. Kutek-Sładek, w dniu 27 października br zostaje odwołany.

..............................................

INFORMACJE O ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ W MSP r.a. 2014/2015

II ROK:
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 28 października br. (wtorek).

W pierwszym tygodniu zajęć obowiązuje harmonogram:

wtorek (28 października)
15.00- 15.45 - Media w edukacji - ćwiczenia, o. dr M. Sadowski, sala 212 (ul.Bernardyńska 3) - zajęcia dla wszystkich grup II roku
15.45 - 17.15 - Dydaktyka szczegółowa historii - wykład, o. dr M. Sadowski, sala 217 (ul. Bernardyńska 3) - zajęcia tylko dla studentów WHiDK

czwartek (30 października)
13.15 - 14.45 - Podstawy dydaktyki - wykład+ćwiczenia, dr Ł.Ryszka, Lektorium (ul. Bernardyńska 3) - zajęcia dla wszystkich grup II roku

piątek (7 listopada-pierwsze zajęcia, z uwagi na godziny rektorskie 31 października od godz. 15.00)
15.00-16.30 - Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania - III etap edukacyjny - ćwiczenia, dr T. Kornecki Lektorium (ul. Bernardyńska)

Udział w zajęciach jest obowiązkowy!
Na zajęciach będą konsultowane/ustalane stałe terminy wykładów/ćwiczeń.

Harmonogram zajęć dostępny jest również na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl)

I ROK:
Decyzja o uruchomieniu I roku MSP zostanie podjęta i przekazana do wiadomości studentów w dniu 27 października br. (poniedziałek).

..............................................

UWAGA!
22 października br. (środa) sekretariat czynny będzie wyjątkowo w godz. 11.30-13.30

..............................................

Z powodu reorganizacji harmonogramów zajęć na poszczególnych Wydziałach, plan zajęć dla I i II roku MSP zostanie ogłoszony do dnia 24 października br.

Zajęcia rozpoczną się 27 października br.

Przepraszamy za zamieszanie.

..............................................

Dyżur dr. T. Korneckiego:
środa, godz. 17.15, s. 113, ul. Bernardyńska 3

..............................................

UWAGA!
PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja na I rok Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w r. a. 2014/2015 zostaje przedłużona.

Termin rejestracji elektronicznej: 12.10.2014 r.

Termin składania podań: 13.10.2014 r.

..............................................

Sekretariat MSP w r. a. 2014/2015 czynny jest w dniach:

poniedziałek - środa, godz. 9.00-11.00, piątek 15.00-17.00, s. 52.

dyżur Kierownika MSP: poniedziałek, 14.45-15.30 , s. 52

..............................................

UWAGA!
W dniu 18 września br. (czwartek) sekretariat studium czynny będzie w godz. 10.00-12.00

..............................................

Informujemy, że studenci MSP odbywający praktyki pedagogiczne mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenie NNW i OC na czas trwania praktyk.

..............................................

Studenci, którzy zamierzają odbyć praktyki pedagogiczne, proszeni są o dostarczanie następujących informacji do sekretariatu MSP:

pełna nazwa i adres szkoły, w której odbywać się będzie praktyka,
imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego praktykę.

Informacje te powinny być dostarczone najpóźniej tydzień przed planowaną praktyką.

..............................................

Dyżur Kierownika MSP:
16 września 2014, godz. 9.00-10.00 (ul. Bernardyńska 3, pok. 52)

...............................................


REKRUTACJA
do MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

Informujemy, iż trwa rekrutacja na I rok Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Zapraszamy studentów:
II roku I stopnia (studia licencjackie)- kierunku Historia (wszystkie specjalności), Filozofia oraz Nauki o Rodzinie.
• I roku II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) - kierunku Historia (wszystkie specjalności), Filozofia oraz Nauki o Rodzinie.
• III stopnia (studia doktoranckie) kierunku Historia, Filozofia

Termin rejestracji elektronicznej: od 21 lipca 2014 do 5 października 2014.
Zajęcia w MSP trwają 4 semestry. Zaliczenia semestrów odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi na studiach stacjonarnych (semestralnie)
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne dla studentów studiujących w UPJPII.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2014/2015 jest nabór minimum 25 osób, w tym minimum 10 osób dla danej specjalizacji.
Decyzja o uruchomieniu zajęć dla danej specjalności podejmuje kierownik MSP w terminie do 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.
Absolwent MSP posiada uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego w szkole podstawowej po studiach licencjackich natomiast po uzyskaniu tytułu magistra również w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcących w zawodzie.
Kandydaci starający się o przyjęcie do MSP proszeni są o dokonanie Rejestracji Elektronicznej, ( w wypadku trudności z rejestracją proszę pisać na mail : bladwd@upjp2.edu.pl) następnie należy wypełnić podanie w sekretariacie MSP, ul. Bernardyńska 3, pokój 52 (poniedziałek-piątek 9.00-11.00)
Wszelkich informacji udziela sekretariat MSP:
telefon: 12 422 31 44 w 13
mail: msp@upjp2.edu.pl
ZAPRASZAMY !!!

................................................

UWAGA!!
Zmiana organizacji pracy sekretariatu MSP:

poniedziałek - piątek 9.00-10.00
W sprawach bardzo ważnych zapraszam do sekretariatu IPS, pokój 60,
ul. Bernardyńska 3.
Numer telefonu MSP od 11 lipca do 31 sierpnia 2014r - 12 422 31 44 w13

..............................................

UWAGA
Z uwagi na niespodziewaną sytuację rodzinną, wpisy z środy u
dr P. Nowakowskiego odbędą się w piątek 4 lipca o godzinie 18.00.

..........................................

DYŻUR
dr Pawła Nowakowskiego odbędzie się w czwartek 26 czerwca o godzinie 11.00 na ul. Bernardyńskiej.

.............................................

UWAGA!!!
PROSZĘ O DOSTARCZENIE ZALEGŁYCH KART EGZAMINACYJNYCH STUDENTÓW NABORU 2012/2013 MSP.

...............................................

Dyżur
mgr Moniki Piegi
odbędzie się w środę 25 czerwca w godz.10.00-12.00

w sekretariacie MSP


...................................................

Dyżur mgr Katarzyny Kutek-Sładek
30 czerwca godz. 9.00-10.00.

.....................................................

UWAGA!!!
ZAJĘCIA "PEDAGOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY NAUCZANIA I WYCHOWANIA- II ETAP EDUKACYJNY" W DNIU 13 CZERWCA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA UL. BERNARDYŃSKIEJ 3 W SALI 217.

.....................................................

KARTY ZALICZENIOWE -
dostępne będą w sekretariacie MSP od poniedziałku 9 czerwca.

......................................................

Zajęcia "Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania"- ćwiczenia odbywać się będą od 6 czerwca(piątek) zgodnie z harmonogramem.
ul. Franciszkańska1, sala 201

......................................................

INFORMACJA!!!
20 czerwca upływa termin składania zaległych kart zaliczeniowych.
Osoby, które nie złożą kart zostaną skreślone z listy studentów.
Karty na semestr letni 2013/14 dostępne będą od 16 czerwca.
Zapraszam.

........................................................

UWAGA!!!
Przedmiot "Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania- I i II etap edukacyjny" będą realizowane od czerwca.
Dokładny termin będzie wystawiony w kolejnym tygodniu.
Przepraszamy za zmiany.

.....................................................

UWAGA!
Zajęcia z o. dr Maciejem Sadowskim z Dydaktyki szczegółowej odbędą się 21 maja (środa) w IV LO w Krakowie (ul. Krzemionki)
Spotkanie przy portierni szkoły o godz. 8.15

.......................................................

INFORMACJA

Pragnę poinformować, że dzisiejsze zajęcia z o. dr Maciejem Sadowskim z Dydaktyki szczegółowej historii odbędą się jutro tj. 6 maja w Gimnazjum nr.1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
Spotkanie przy portierni szkoły o godzinie 11.30.

........................................................

UWAGA!!! ZMIANA W HARMONOGRAMIE.
Z powodu choroby wykładowcy nastąpiła zmiana w kolejności zajęć w semestrze letnim 2013/14r.
Harmonogram do wglądu w zakładce "Plan zajęć".

..................................................

Informacja
Osoby, które odbyły praktykę pedagogiczną 30h i nie oddały jeszcze karty egzaminacyjnej proszone są o potwierdzenie wpisem na karcie odbytej praktyki.
Informacja dotyczy naboru 2012/13.

..................................................

KARTY EGZAMINACYJNE !!!
PROSZĘ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU KART Z POPRZEDNIEGO SEMESTRU.

...................................................

UWAGA!!! Słuchacze II roku MSP
1.Praktyki studenckie powinny odbywać się w grupach 2-3 osobowych.
2.Jednoosobowa praktyka może odbyć się po wcześniejszym złożeniu w sekretariacie podania do Pani Kierownik mgr Katarzyny Kutek-Sładek.

...................................................

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE MSP
Zapraszam do sekretariatu MSP po odbiór dokumentów na praktykę pedagogiczną od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-12.00.

...................................................

Informacja!
W zakładce "plan zajęć" znajduje się zaktualizowany plan dla I roku MSP.
W planie zaznaczony został podział na grupy na zajęciach "Emisja głosu".
Proszę aby studenci uczęszczali tylko na zajęcia wybranej przez siebie grupy.
Zapisy do grup odbywają się u wykładowcy Pana mgr Marcina Wasilewskiego-Kruk.

.....................................................

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU DOTYCZĄCYM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biuro Karier UPJPII organizuje spotkanie z przedsiębiorcami, którzy osiągnęli sukcesy, prowadząc własne firmy.
zapraszamy osoby zainteresowane tematyka prowadzenia działalności gospodarczej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 7 marca (piątek), o godzinie 16:45 do 18:15

PLAN PANELU (panel podzielony na 4 historie biznesowe, gdzie każda z nich opowiedziana będzie trzymając się ram poniższej agendy):

- Krótkie przedstawienie się prelegenta

- Krótki zarys historii, w jaki sposób rozpocząłem swój biznes i z jakimi trudnościami się borykałem

- Dlaczego założyłem firmę / co mnie skłoniło do założenia własnego biznesu

- Dlaczego Wy (studenci) powinniście również przemyśleć tę ścieżkę własnej kariery + kilka przykładów naszych Klientów, którzy założyli biznes

- Wezwanie do działania / aktywizacja młodych ludzi

- Część warsztatowa, czyli czas na zadawanie pytań i rozmowę / dyskusję ze studentami

Poniżej plakat ze szczegółowymi informacjami:

Zaproszenie - Przedsiębiorczość

..................................................

Pragnę poinformować studentów MSP, którzy będą uczestniczyć w zajęciach "Emisja głosu", iż pierwsze zajęcia ( 3marca) są obowiązkowe, ponieważ będzie ustalany podział na grupy ćwiczeniowe.

......................................................

UWAGA!!!!!!!!!!!
Harmonogram na semestr letni 2013/2014 znajduje się w zakładce " Plany zajęć ".
Zajęcia odbywać się będą jak dotychczas na ul. Franciszkańskiej ( Fr ) oraz Bernardyńskiej ( Ber ).

..................................................

Informacja!!!
Harmonogram na semestr letni 2013/2014 wystawiony będzie po 23 lutego 2014r.
Zajęcia na MSP w semestrze letnim rozpoczynać się będą od 3 marca 2014r (poniedziałek)

.................................................

Drodzy studenci,
osoby, które nie oddały kart za rok akademicki 2012/2013 oraz nie usprawiedliwiły tego faktu nie będą miały wydanych kart na rok bieżący 2013/2014.

................................................

KARTY EGZAMINACYJNE
Studenci I i II roku MSP proszeni są o zgłaszanie się po odbiór kart egzaminacyjnych za semestr zimowy 2013/2014 w godzinach pracy sekretariatu.

.................................................

Aktualizacja harmonogramu

Harmonogram

Informujemy, iż w dniach 27 grudnia 2013r. do 2 stycznia 2014r. oraz 4 stycznia 2014r. sekretariat MSP będzie nieczynny.
Natomiast 3 stycznia, piątek sekretariat czynny będzie bez zmian.

.................................................

UWAGA
Drodzy Państwo,
pragnę poinformować, iż 8 stycznia 2014 roku (środa)
o godzinie 14.30 w AULI w budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3
odbędzie się spotkanie z Panią Kierownik MSP mgr Katarzyną Kutek-Sładek oraz Koordynatorami praktyk MSP o. dr Maciejem Sadowskim i dr Tomaszem Korneckim.
Spotkanie organizowane jest dla wszystkich studentów uczęszczających na Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.
Tematem spotkania będzie organizacja praktyk MSP.
Uczestnictwo w spotkaniu jest obowiązkowe.

.................................................

Drodzy Państwo,
minął termin rejestracji elektronicznej MSP.
Niestety nie wszyscy z Państwa, którzy znajdują się na liście przyjętych na I rok widnieją w systemie.
Proszę zatem osoby, które się nie zarejestrowały a chcą kontynuować naukę o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie MSP we wtorek i środę (3-4 grudnia) w godzinach 9.00-12.00
Jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy wydać karty zaliczeniowe dla wszystkich naszych studentów.

.................................................

Uwaga.
W związku ze zmianą godzin zajęć z o. dr Maciejem Sadowskim informuję, iż zajęcia Dydaktyka szczegółowa (II blok 16.45-18.15) odbywać się będą w sali 107 ul. Bernardyńska.
Dyżur o. dr Macieja Sadowskiego zostaje przeniesiony na godzinę 16.00-16.45 ul. Bernardyńska.

......................................................

Piątkowe zajęcia "Dydaktyka" z dr. Ł. Ryszką 13.15-16.30 odbywać się będą na
ul. Franciszkańskiej 1
w sali nr.214

.........................................................

Dnia 25 listopada 2013r - poniedziałek- sekretariat MSP będzie nieczynny.

......................................................

ZAJĘCIA Z o. dr M. SADOWSKIM SĄ PRZEZNACZONE TYLKO DLA KIERUNKU "HISTORIA"

..........................................................

b]Poniedziałkowe ( 18 listopada) zajęcia z dr M. Borowską[/b]
8.00-9.30 I rok sala 124 ul. Franciszkańska
9.45-11.15 I rok sala 211a ul. Franciszkańska

Poniedziałkowe ( 18 listopada) zajęcia z o. dr M. Sadowskim
11.30-13.00 Dydaktyka szczegółowa historii ( II rok) sala 211 b ul. Franciszkańska
13.15-14.45 Historia wychowania ( I rok ) sala 214 ul. Franciszkańska

.......................................................

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA MSP AKTYWNA BĘDZIE DO 25 LISTOPADA 2013.

....................................................

Drodzy Państwo,
proszę o przyniesienie kart egzaminacyjnych za poprzedni semestr do końca bieżącego miesiąca.

...................................................

Dyżur dr Łukasza Ryszki odbywa się w każdy piątek 10.00-11.00
ul. Bernardyńska 3, sekretariat IPS

.........................................................

INFORMACJA
Godziny przyjęć w sekretariacie MSP od dnia 2 listopada 2013roku:
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

........................................................

Zajęcia z o.dr Maciejem Sadowskim:
poniedziałek 11.30- 13.00 Historia wychowania oraz
13.15-14.45 Dydaktyka historii,
zajęcia rozpoczynają się od 18 listopada.

Dyżur o. dr Macieja Sadowskiego odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 10.45-11.30, pokój profesorski ul. Bernardyńska 3.

.....................................................

Aktualizacja harmonogramu zajęć

Harmonogram

Dyżur Pani mgr Katarzyny Kutek-Sładek zostaje przełożony na wtorek ( 29.10)
godzina 8.30-10.00

NUMERY SAL NA ZAJĘCIA MSP W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI BEZ ZMIAN

....................................................

Drodzy Państwo,
Rejestracja Elektroniczna jest w naprawie, bardzo proszę sprawdzać w kolejnym tygodniu czy można już się logować.
Za utrudnienia przepraszamy.

........................................................

Numery sal na zajęcia MSP 21.X (poniedziałek)

8.00-9.30 Ks. Mgr Zych (II rok, III sem)
Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania gimn Ćw 2/10
sala nr.111, ul. Franciszkańska 1.

9.45-11.15 Dr Ryszka (II rok, III sem)
Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania gimn W 2/10
sala nr.124, ul. Franciszkańska1.

11.30-13.00 Dr Ryszka ,
Podstawy pedagogiki W 2/20 (I rok, I sem)
sala nr.111, ul. Franciszkańska 1.

Zajęcia z mgr M. Piekarą, Podstawy pedagogiki Ćw ( I rok, I sem)
informacja u Pana portiera w poniedziałek rano.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

.....................................................

Pragnę poinformować iż piątkowe (18 października) zajęcia
z ks. dr M. Cholewą "Podstawy psychologii" W,
-od godziny 13.15 będą odbywały się w sali nr.215, ul. Bernardyńska 3,
- od godziny 15.00 w sali nr. 217, ul. Bernardyńska.
Natomiast zajęcia z Panią mgr. M. Piegą "Podstawy psychologii" Ćw,
-od 16.45 w sali nr. 217, ul. Bernardyńska 3.

......................................................

Informujemy, iż od dnia 14 października 2013 roku biuro MSP zmienia adres.
Zapraszamy zatem na ul. Bernardyńską 3, pokój 52, parter,
telefon 12 422 31 44 wewnętrzny 13.
Małgorzata Piega.

..................................................

Numery sal przyporządkowane na zajęcia MSP 14.X (poniedziałek)

8.00-9.30 Ks. Mgr Zych (II rok, III sem)
Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania gimn Ćw 2/10
sala nr.111, ul. Franciszkańska 1.

9.45-11.15 Dr Ryszka (II rok, III sem)
Pedagogiczne i społeczne aspekty nauczania i wychowania gimn W 2/10
sala nr.124, ul. Franciszkańska1.

11.30-13.00 Dr Ryszka ,
Podstawy pedagogiki W 2/20 (I rok, I sem)
sala nr.111, ul. Franciszkańska 1.

..................................................

HARMONOGRAM MSP
Harmonogram MSP na rok akademicki 2013/2014, semestr zimowy.
Numery sal, w których będą odbywały się zajęcia, podane będą na stronie www MSP w zakładce aktualności w kolejnym tygodniu.
Prosimy o regularne czytanie ogłoszeń.

HARMONOGRAM

...............................................

REKRUTACJA MSP.

Informujemy, iż trwa rekrutacja na I rok Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

Termin składania podań od 25.09.2013 do 11.10.2013r.

Zajęcia w MSP trwają 4 semestry.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne dla studentów I stopnia (studia licencjackie), II stopnia (studia uzupełniające magisterskie), studia jednolite magisterskie, III stopnia (studia doktoranckie),studiujących w UPJPII.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2013/2014 jest nabór minimum 25 osób, w tym minimum 10 osób dla danej specjalizacji.
Decyzja o uruchomieniu zajęć dla danej specjalności podejmuje kierownik MSP w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydaci starający się o przyjęcie na MSP proszeni są o wypełnienie podania znajdującego się na stronie www i złożenia go w sekretariacie MSP, ul. Franciszkańska 1, pokój 222D (poniedziałek-piątek 9.00-16.00)a także dokonać rejestracji w Elektronicznej Rejestracji Studentów.
Telefon 12 433 99 45.

Podanie o przyjęcie MSP

.....................................

Informacja dla studentów UPJPII odbywających praktyki pedagogiczne:

Informujemy, iż podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych MSP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w wymiarze 30 godzin, będzie dostarczenie do biura MSP kompletu dokumentów tj:
• umowa o organizacji praktyki pedagogicznej z zakładem pracy/nauczycielem,
• dziennik praktyk studenckich,
• karta przebiegu praktyk pedagogicznych,
• zaświadczenie o odbyciu praktyk pedagogicznych,
• program praktyk.

Praktyka łącznie nie może trwać krócej niż 5 dni roboczych.
Każdy student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania praktyk pedagogicznych.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do biura MSP,
ul. Franciszkańska 1, pokój 222D.

......................

Przypominamy o obowiązku złożenia kart egzaminacyjnych MSP:
- II semestr I rok MSP
- II semestr II rok MSP

Informujemy, iż dyżur w sesji poprawkowej Mgr Moniki Piega
zostaje przesunięty na 10 września ( wtorek )
godzina 10.00 - 11.30 ul. Franciszkańska 1, pokój 222D.

Dr Barbara Oszustowicz dyżury:
- 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca, godzina 12.00-14.00
ul. Ingardena 4, pokój 113
- 16 września, godzina 13.00

Mgr Marcin Wasilewski-Kruk dyżury:
- sesja letnia 20 czerwca ( czwartek) g. 13.30-14.30
- sesja poprawkowa 13 września ( piątek) g. 9.00- 10.00
ul. Kanonicza 9, sala 111

Mgr Monika Piega dyżury:
- sesja letnia 25 czerwca ( wtorek) 10.00-11.30
- sesja poprawkowa 9 września ( poniedziałek) 10.00-11.30
ul. Franciszkańska 1, pokój 222D

Dr Łukasz Ryszka dyżury:
- sesja letnia 24 czerwca ( poniedziałek) 9.30-10.30
ul. Szujskiego INOR
- sesja letnia 2 lipca ( wtorek) 9.30-10.30
ul. Kanonicza 18 IPS

Dr Monika Borowska dyżury:
- sesja letnia 20 czerwca ( czwartek) 9.00-10.00
pod sekretariatem Studium
- sesja poprawkowa 10 września ( wtorek) 8.00-9.00
pod sekretariatem Studium

Uprzejmie informuję, że dyżury o dr Macieja Sadowskiego w sesji letniej w MSP odbędą się:
w dniu 02 lipca (wtorek) w godzinach 14.00-15.30
w dniu 08 lipca (poniedziałek) w godzinach 14.00-14.45
natomiast w sesji poprawkowej:
w dniu 09 września (poniedziałek) w godzinach 14.00-14.45
Zapraszamy.

Uprzejmie informuję, że dyżury mgr Katarzyny Kutek-Sładek w sesji odbędą się :

w dniu 25 czerwca (wtorek) w godzinach 8.30 - 10.00 ul. Kanonicza 18
w dniu 28 czerwca (piątek ) w godzinach 12.00- 14.00 ul. Franciszkańska 1, pokój 222 d
dyżur w sesji poprawkowej : 10 września 2013, godz. 8.30 - 10.00 ul. Kanonicza 18

Dodatkowo informuję, że wpisy u dr Barbary Oszustowicz odbęda się w piątek 28 czerwca o godzinie 13.00, ul. Franciszkańska 1, pokój 222 d

Spotkanie- praktyki pedagogiczne

Dnia 14 maja o godzinie 13.00, w budynku dydaktycznym przy ul .Franciszkańskiej 1, w sali numer 111 odbędzie się spotkanie studentów I roku MSP w sprawie praktyk pedagogicznych z Panią mgr Katarzyną Kutek-Sładek.
Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla PT Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

W poniedziałek 18.03 o godz. 14.00 w budynku dziekanatu WHiDK odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie pedagogicznych praktyk śródrocznych dla P.T. Studentów WHiDK z II roku Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Zainteresowanych zaprasza - o. dr Maciej Sadowski, koordynator praktyk

***

Uprzejmie informuję, że od dnia 06 marca 2013 działa sekretariat MSP.
Zapraszamy na ul. Franciszkańską 1 pokój 222 D, telefon 12 433 99 45
mgr Małgorzata Piega - sekretariat MSP
poniedziałki 7.30 - 15.30
środy 7.30 - 15.30

***

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK

zapraszamy na kurs kierowników wycieczek, który odbędzie się 13 kwietnia 2013 (sobota) w godzinach 9.00 - 13.00 w Krakowie.
Cena uczestnictwa w kursie 50 zł. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Certyfikaty są wydawane w dniu ukończenia kursu.

zgłoszenia: msp@upjp2.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona!

***

UWAGA!

Po odbiór kart egzaminacyjnych (dla nowego naboru MSP) i wpisy z ćwiczeń z Podstaw psychologii proszę zgłaszać się do pokoju 222D ul. Franciszkańska 1, po uprzednim umówieniu konkretnej daty i godziny drogą mailową: monika.piega@upjp2.edu.pl.
kks

***

KARTY EGZAMINACYJNE DLA NABORU 2012/2013

wszystkie osoby, które przejdą proces rekrutacji do MSP (zgodnie z pismem okólnym nr 2) mogą odebrać karty egzaminacyjne w dniu 4 lutego, w godzinach 10:00 - 14:00 w pokoju 222D, ul. Franciszkańska 1.

***

Informacja dla Studentów II roku MSP Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

P.T. Studenci z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego proszeni są o zgłaszanie drogą mailową lub osobiście chęci uczestnictwa w pedagogicznych praktykach śródrocznych z historii i historii sztuki o. dr. Maciejowi Sadowskiemu (mail: maciej.sadowski@upjp2.pl). W zgłoszeniu winien być określony typ szkoły (podstawowa lud średnia), w której P.T. Student pragnie odbyć wymagane praktyki. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 26.02.2013.

***

Pismo okólne nr 1
Zobowiązuję pt. Studentów II roku MSP (z naboru 2011/12 i wcześniejszych) do wypełnienia elektronicznej ankiety wyboru przedmiotów na semestr letni 2012/2013. Ankietę należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2013 roku. Osoby, które nie uzupełnią ankiety w terminie nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach w semestrze letnim 2012/2013.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy link (ew. proszę skopiować link do przeglądarki)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5aSnZUbmJSUzBra0dPNTNUZHZGWWc6MQ

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE DO REALIZACJI OBIERACIE PAŃSTWO TYLKO TE PRZEDMIOTY, KTÓRE MACIE NA KARCIE EGZAMINACYJNEJ STUDIUM PEDAGOGICZNEGO I SĄ ONE NIEZALICZONE.
W PRZYPADKU KIEDY PRZEDMIOT PAŃSTWA NIE DOTYCZY PROSZĘ ZAZNACZYĆ "NIE UCZESTNICZĘ"

Z poważaniem
Katarzyna Kutek-Sładek
po kierownika MSP

Pismo okólne nr 2
Zobowiązuję pt. Studentów I roku MSP (z naboru 2012/13) do przejścia procesu elektronicznej rekrutacji do Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego - jest to niezbędne do wygenerowania kart egzaminacyjnych na bieżący semestr.
Osoby, które nie przejdą rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2013 roku nie otrzymają kart egzaminacyjnych.
Ankieta rekrutacyjna jest dostępna po kliknięciu na poniższy link (ew. proszę skopiować link do przeglądarki):

http://irk.upjp2.edu.pl/

Uwaga! 25.01.2013 poprawiono możliwość rejestracji dla I roku studiów drugiego stopnia

z poważaniem
Katarzyna Kutek-Sładek
po kierownika MSP

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-22; 11:49

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail