Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Teologii Dogmatycznej

Instytut Teologii Dogmatycznej

Dyrektor:
ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII

9. Katedra Patrologii

Kierownik:
ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII

Profesor nadzwyczajny:
o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII

ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Patrologii
Przewodniczący Senackiej Komisji Bibliotecznej

Obszar badań naukowych: historia Kościoła Starożytnego, fizyka, informatyka.

o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny Katedry Patrologii
Członek zespołu redakcyjnego "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: myśl socjalna Ojców Kościoła, historia dogmatów, historia Kościoła Starożytnego.

10. Katedra Historii Dogmatu
e-mail: khd@upjp2.edu.pl

Kierownik:
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Dziekan Wydziału Teologicznego
Kierownik Katedry Historii Dogmatu
Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
Członek Senackiej Komisji Wydawniczej
Członek Senackiej Komisji Budżetowej

Obszar badań naukowych: sobory powszechne.

11. Katedra Teologii Dogmatycznej

Kierownik:
ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII

Adiunkt:
ks. dr Paweł Holc CM

Asystent:
o. dr Mateusz Przanowski OP

ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Opiekun Specjalizacji Teologii Dogmatycznej
Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej
Delegat Wydziału Teologicznego do Senatu UPJPII
Kierownik studiów doktoranckich z Teologii
Redaktor naczelny "Analecta Cracoviensia"
Członek Rady Fundacji im. Św. Jadwigi Królowej
Duszpasterz II Grupy Absolwentów Studium Teologii dla Świeckich WT UPJPII

Obszar badań naukowych: teologia trynitarna, teologia kapłaństwa, kosmologia, ontologia miłości.

ks. dr Paweł Holc CM
Adiunkt Katedry Teologii Dogmatycznej

Obszar badań naukowych: zagadnienia ekumeniczne, teologiczny dialog katolicko-luterański.

o. dr Mateusz Przanowski OP
Asystent Katedry Teologii Dogmatycznej

12. Katedra Antropologii Teologicznej

Kierownik:
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Adiunkt z habilitacją:
ks. dr hab. Robert Woźniak

o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym
Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej
Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II

Obszar badań naukowych: dziedzictwo św. Tomasza z Akwinu, myśl Karola Wojtyły i Jana Pawła II, problemy teologicznej antropologii, współczesna hermeneutyka filozoficzna i teologiczna.

ks. dr hab. Robert Woźniak
Adiunkt z habilitacją Katedry Antropologii Teologicznej

Obszar badań naukowych: teologia trynitarna (historia i doktryna, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), problem możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczna teoria poznania (m.in. relacje teologii z filozofią współczesną: teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej).

13. Katedra Sakramentologii

Kierownik:
ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk

ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
Adiunkt z habilitacją
Kierownik Katedry Sakramentologii
Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni

Obszar badań naukowych: teologia i filozofia polityki, etyka życia gospodarczego, teoria państwa i demokracji, prawa człowieka i ich związek z chrześcijaństwem.

14. Katedra Mariologii

Kierownik:
ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII

Adiunkt z habilitacją:
o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM

Adiunkt:
ks. dr Marek Gilski

ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Mariologii

Obszar badań naukowych: mariologia, mariologia w perspektywie ekumenicznej, mariologia apokryficzna, powszechność zbawczego planu Boga.

o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM
Adiunkt z habilitacją Katedry Mariologii

Obszar badań naukowych: sakrament chrztu, mariologia, teologia franciszkańska ogólna.

ks. dr Marek Gilski
Adiunkt Katedry Mariologii
p.o. Sekretarza Rady Instytutu Teologii Dogmatycznej
Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Obszar badań naukowych: mariologia patrystyczna, relacja pomiędzy mariologią i innymi traktatami teologii dogmatycznej (mariologia kontekstualna), literatura grecka okresu archaicznego (poematy homeryckie).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-08; 13:58

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail