Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Język rosyjski

Język rosyjski

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY EGZAMINIE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE DOKTORATU

Egzamin składa się z następujących części:
1. pisemna – test gramatyczny
2. ustna – rozmowa na temat tekstu wcześniej przygotowanego i przyniesionego przez zdającego tydzień przed egzaminem (minimum 10 stron tekstu oryginalnego).

Zakres gramatyki:
1. Глагол
• Настоящее время
• Прошедшее время
• Будущее простое время
• Будущее сложное время
• Повелительное наклонение
• Причастие и деепричастие
2. Имя существительное
• Первое склонение
• Второе склонение
• Третье склонение
• Склонение существительных среднего рода типа время
3. Имя прилагательное
• Склонение прилагательных с твёрдой основой
• Склонение прилагательных с мягкой основой
• Склонение прилагательных с основой на ж, ш, ч, щ; к, г, х
• Сравнительная степень прилагательных
• Превосходная степень прилагательных
• Краткая форма прилагательных
4. Наречие
5. Предлог
6. Местоимение
• Личные местоимения
• Возвратное местоимение себя и выражение друг друга
• Притяжательные местоимения
• Указательные местоимения
• Вопросительные местоимения
• Определительные местоимения
• Неопределённые местоимения
• Отрицательные местоимения
• Местоимения сам и самый
7. Имя числительное
• Количественные числительные
• Порядковые числительные
• Собирательные числительные
• Числительные 2, 3, 4 и 5, 6 и т.д. с прилагательными и существительными

  • ostatnia aktualizacja: 2012-07-10; 17:07

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail