Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Warsztaty Historyczne > Drugie spotkanie - „Powstanie styczniowe na Humańszczyźnie w 1863 r.”

Drugie spotkanie - „Powstanie styczniowe na Humańszczyźnie w 1863 r.”

12 grudnia 2013 r. licznie zgromadzeni studenci oraz wykładowcy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego wysłuchali wykładu pt. „Powstanie styczniowe na Humańszczyźnie w 1863 r.”, który wygłosił dr Igor Krywoszeja z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie. Zasadnicze wystąpienie poprzedziła prezentacja krótkiego filmu poświęconego historii Humania. W dalszej części spotkania dr Igor Krywoszeja przybliżył sytuację panującą na Prawobrzeżnej Ukrainie przed wybuchem i czasie powstania styczniowego. Gość wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświęcił stosunkowi i udziałowi tamtejszej szlachty, wyznania zarówno katolickiego jak i prawosławnego, do tego największego polskiego zrywu niepodległościowego. Wszystkie poruszone podczas wykładu treści stanowiły bardzo cenne uzupełnienie stanu dotychczasowej wiedzy o tym swego rodzaju ubocznym, ale jakże istotnym, teatrze walk powstańczych.

Dr Igor Krywoszeja – wykładowca Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina); dyrektor naukowy Polskiego Centrum i kierownik Zakładu Historii Świata i Prawa tej uczelni; sekretarz naukowy Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu „Stary Humań” w Humaniu; członek wielu organizacji historycznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie i Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. W badaniach naukowych koncentruje się nad historią szlachty zamieszkującej ziemie ukraińskie w XVIII-XX w.

(P.K.)

pph4Qc
7JbwII
H7x7MH
8HPwlx

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:03

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail