Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Działalność dydaktyczna, szkoleniowa > Wystawy biblioteczne

Wystawy biblioteczne

W nowym budynku Biblioteki został przewidziany hall wystawowy, gdzie można zwiedzać interesujące wystaw okolicznościowe, przygotowywane głównie w oparciu o własne bardzo bogate zbiory Biblioteki.

Do tej pory przygotowano kilka takich wystaw, głównie prezentujących zbiory związane z Janem Pawłem II.

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II przygotowano cykl wystaw z bogatych zbiorów związanych z osobą i życiem polskiego Papieża pt. Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJII. Na pierwszej pokazano tylko wybrane zbiory audiowizualne poświęcone temu wielkiemu człowiekowi. Na drugiej można było zapoznać się ze zbiorami bibliotecznymi poświęconymi relacjom Jana Pawła II z dziećmi i młodzieżą. Natomiast na trzeciej wystawie z tego cyklu zaprezentowano zbiory książkowe i audiowizualne związane z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski.
Przygotowano także dwie wystawy rocznicowe, z okazji 30-lecia ustanowienia przez papieża Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej (późniejszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) i z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji polskiego papieża.
Na przełomie 2012 i 2013 r. prezentowanana była wystawa dokumentującą zmiany jakie nastąpiły w bibliotece na przestrzeni lat 1989-2012.
W planach są już kolejne wystawy.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-12-18; 11:28

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail