Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Język francuski

Język francuski

Części egzaminu:

1. Pisemna - test gramatyczny

2. Ustna:

- autoprezentacja
- streszczenie pracy doktorskiej
- tłumaczenie z j. francuskiego na j. polski 15 stron tekstu specjalistycznego wcześniej nie tłumaczonego

Zagadnienia gramatyczne do egzaminu z języka francuskiego na poziomie doktoratu:

1. Przyimki (les prépositions)
2. Rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe ściągnięte (les articles définis, indéfinis, partitifs, contractés)
3. Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników i przymiotników (le féminin des noms et des adjectifs)
4. Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego, zaimki osobowe akcentowane, zaimki EN i Y (les pronoms personnels COD, COI, toniques, en, y)
5. Zaimki względne proste – qui, que, où, dont (les pronoms relatifs simples - qui, que, où, dont)
6. Czasy i tryby :
· Czas teraźniejszy (le présent)
· Czasy przeszłe – le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait
· Czasy przyszłe – le futur proche, le futur simple
· Tryby warunkowe - le conditionnel présent et le conditionnel passé
· Tryb rozkazujący (l’impératif)
· Tryb łączący (le subjonctif présent)
7. Mowa zależna w czasie przeszłym (le discours indirect au passé)
8. Strona bierna (la voix passive)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:49

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail