Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów

Kontakt:
e-mail: doktoranci@upjp2.edu.pl

W sprawie delegacji kontakt z Wiceprzewodniczącą Samorządu Doktorantów
(mgr Katarzyna Cikała)
e-mail: katarzyna.cikala@gmail.com
Więcej informacji w zakładce aktualności.

Adres:
ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 55
31-069, Kraków

Samorząd Doktorantów UPJPII, tworzą uczestnicy Studiów III stopnia na Uniwersytecie.
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, statutu Uniwersytetu, oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz w regulaminie.
Organy Samorządu Doktorantów respektują opinię doktorantów i przyjmują ich wnioski. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalnym , naukowych i kulturalnych.
Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
1. Reprezentowanie społeczności doktorantów i obrona ich praw

2. Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz;

3. Wyrażanie opinii społeczności doktorantów Uniwersytetu w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;

4. Branie udziału w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego doktorantów i współpraca z władzami Uniwersytetu w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;

5. Porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uniwersytetu i współdecydowanie w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej (zwłaszcza wysokości stypendium doktoranckiego);

6. Wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów;

7. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości doktorantów oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;

8. Organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej oraz integracja środowiska doktorantów Uniwersytetu;

9. Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów i branie udziału w jej działalności.

Stałymi obszarami działalności Samorządu są sprawy: jakości studiów doktoranckich, informacji, infrastruktury, kultury, współpracy międzynarodowej, pomocy socjalnej i stypendialnej.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-02-26; 12:53

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail