Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

Dc0ErmDc0ErmRedakcja:
„Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”
ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków
e-mail: racjonalia@gmail.com

Strona internetowa: http://www.racjonalia.pl/


Redaktor naczelny:
mgr Mikołaj Małecki
Członek redakcji: lic. Magdalena Dudek
Członek redakcji: Dorota Bentke
Sekretarz redakcji: Zofia Sajdek

*******************
„Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” to recenzowany rocznik podejmujący zagadnienia szeroko rozumianej filozofii humanistycznej. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii.

Przyjmujemy do publikacji oryginalne opracowania badawcze, recenzje, sprawozdania, eseje, polemiki i inne, zgodne z profilem tematycznym pisma oraz zredagowane zgodnie ze standardami „Racjonaliów”. Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres racjonalia@gmail.com. Drogą elektroniczną możemy również udzielić wszelkich informacji na temat publikowania tekstów w naszym czasopiśmie.

Wszystkie teksty przechodzą przez proces recenzji, który nie trwa dłużej niż 3 miesiące.

Czasopismo ukazuje się w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w internecie.

*******************

Nr 1, 2011 (temat numeru: „Racjonalność Boga?”)

mgr Jakub Dziadkowiec
Racjonalność Boga w teologii procesu. Przyczynek do relacji nauka-wiara
God’s Rationality in the Process Theology. Introduction to the Science-Faith Relation

dr Sebastian Gałecki
Inna racjonalność. Paralelność poznania religijno-moralnego i naukowego według Johna Henry’ego Newmana
Another Rationality. Parallel Between the Religious-Moral and the Scientific Cognition in John Henry Newman’s Philosophy

mgr Damian Kokoć
Elementy racjonalności w mistyce muzułmańskiej
Elements of Rationality in Muslim Mysticism

mgr Adam Kubiak
Problematyczność ewolucyjnego wyjaśniania genezy wiary religijnej
The Origin of Religious Faith. The Controversiality in Evolutionary Explanation


mgr Martyna Moskaluk
Wpływ mechanizacji obrazu świata i procesów z nią związanych na obraz Boga. W nawiązaniu do myśli Michała Hellera i Charlesa Taylora
The Impact of the Mechanization of the World Picture and Processes Correlated With It on God’s Picture. In Reference to the Thought of Michał Heller and Charles Taylor

mgr Miłosz Puczydłowski
Akeda – dlaczego Bóg wystawił Abrahama na próbę?
Akedah – Why did God Test Abraham?

Adrianna Smurzyńska
Od neuronu do Boga? Dokąd może prowadzić neuroteologia?
From a Neuron to God? Where Can Neurotheology Lead Us?

mgr Kamil Sokołowski
O dwóch kłopotach z „obroną przez wolną wolę” w wersji Petera van Inwagena
On Two Problems With the Free Will Defense According to Peter Inwagen’s View

mgr Konrad Szocik
Kartezjańskie źródła europejskiego ateizmu
Cartesian Sources of the European Atheism

mgr Przemysław Tacik
Między judaizmem a chrześcijaństwem: Heglowskie myślenie o Bogu a filozofia XX wieku
Between Judaism and Christianity: Hegel’s Theological Reflection and the 20th Century Philosophy

mgr Agata Wilczek
„Ten, kto nic nie mówi o Bogu, ten mówi o Nim trafnie”. Kilka uwag na marginesie Comment ne pas parler? Dénégations Jacquesa Derridy
„The finest thing that we can say of God is to be silent concerning him from the wisdom of inner riches”. Some Remarks in the Margin of Jacques Derrida’s Comment ne pas parler? Dénégations

Rafał Zawisza
Pustynia jako figura doświadczenia religijnego późnej nowoczesności
A Desert as a Figure of Religious Experience of the Late Modernity

  • ostatnia aktualizacja: 2014-03-11; 12:12

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail