Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > O wydziale > Struktura Wydziału

Struktura Wydziału

Rok założenia Wydziału: 1397

Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie, kontynuator Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Strukturę Wydziału Teologicznego tworzą katedry będące jednostkami organizacyjnymi pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej. Istnieje 27 katedr. Zespół katedr tworzy określoną specjalizację badawczą lub instytut o właściwym przedmiocie badawczym i dydaktycznym. Istnieją następujące specjalizacje i instytuty:

I. Instytut Nauki Biblijnych (5 katedr)

1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu
2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu
3. Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej
4. Katedra Teologii Biblijnej
5. Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki

II. Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu (3 katedry)

6. Katedra Chrystologii
7. Katedra Eklezjologii
8. Katedra Ekumenizmu

III. Instytut Teologii Dogmatycznej (6 katedr)

9. Katedra Patrologii
10. Katedra Historii Dogmatu
11. Katedra Teologii Dogmatycznej
12. Katedra Antropologii Teologicznej
13. Katedra Sakramentologii
14. Katedra Mariologii

IV. Instytut Teologii Moralnej (3 katedry)

15. Katedra Teologii Moralnej Ogólnej
16. Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej
17. Katedra Teologii Życia

V. Instytut Teologii Duchowości (2 katedry)

18. Katedra Teologii Duchowości
19. Katedra Historii Duchowości

VI. Specjalizacja Teologii Pastoralnej (4 katedry)

20. Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej
21. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
22. Katedra Katechetyki
23. Katedra Misjologii

VII. Instytut Liturgiczny (4 katedry)

24. Katedra Teologii Liturgii
25. Katedra Historii Liturgii
26. Katedra Homiletyki
27. Katedra Komunikacji Religijnej

W ramach Wydziału Teologicznego funkcjonuje:

Ośrodek Studiów Franciszkańskich

Liczbowa charakterystyka Wydziału Teologicznego

Kadra
Profesorowie tytularni: 15
Profesorowie UPJPII: 12
Doktorzy habilitowani: 13
Doktorzy: 22

Studenci (wg danych GUS za rok 2013)
Studia wyższe stacjonarne: 840
Studia doktoranckie: 292
Studia podyplomowe: 24

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-12; 16:03

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail