Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej

Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej

NAZWA STUDIÓW
Studia Podyplomowe z Morskiej Turystyki Religijnej

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie - Studia Podyplomowe
Kraków 31-002, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 305
tel. 12 370 86 12
e-mail: turystyka@upjp2.edu.pl
www.turystyka.upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Kierownik i Sekretarka Studiów przyjmują w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (cykl studiów - dwa semestry zajęć dydaktycznych i praktyk - 60 ECTS) adresowane są do absolwentów studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra) z zakresu turystyki i pilotów wycieczek, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych oraz do absolwentów wszystkich studiów zawodowych (z dyplomem licencjata zawodowego) i magisterskich (z dyplomem magistra).
Celem dokształcających studiów podyplomowych jest udostępnienie Słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi turystyki morskiej.
Nowością jest przekaz pełnego zakresu specjalistycznej wiedzy na temat coraz popularniejszej formy wypoczynku, jaką stanowią oceaniczne i morskie rejsy wycieczkowe luksusowymi statkami pasażerskimi; specyfiki i standardów obsługi pasażerów na takich rejsach, produktu turystycznego oferowanego podczas rejsów, historii flot linii oceanicznych i ich dnia dzisiejszego, miejsc o charakterze religijnym odwiedzanych na trasach rejsów, także umożliwienie praktyki w obsłudze turystów morskich rejsów wycieczkowych, przygotowanie Słuchaczy do pracy z grupami turystów pragnących spędzić wypoczynek na morzu oraz w miejscach związanych z kulturą chrześcijańską, kultem religijnym, pośród zabytków sakralnych. Studia przygotują m. in. przyszłych duszpasterzy oraz animatorów rekolekcji lub pielgrzymek morskich – nowej formy pielgrzymowania – drogą morską. Studia dostarczą wiedzy o morskiej formie podróży i turystyki religijnej (navigatio religiosa), z zakresu historii i współczesności linii oceanicznych w tym dziejów polskich transatlantyków, produktu turystycznego dostępnego na pokładach współczesnych luksusowych statków pasażerskich, specyfiki obsługi morskich rejsów wycieczkowych i pilotażu grup turystycznych lub pielgrzymkowych na tych rejsach, miejsc o religijnym charakterze dostępnych drogą morską, historii architektury sakralnej, wybranych aspektów ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego, zagadnień duszpasterskich wyzwań związanych z religijnym charakterem wypoczynku na morzu. Studia mogą stanowić pomoc w przygotowaniu do egzaminu państwowego na pilota wycieczek.
W ramach praktyk Słuchacze mogą odbyć szkolenia na pokładach statków pasażerskich w Porcie Morskim w Gdyni, szkolenia w Porcie Lotniczym Kraków Balice, morski rejs wycieczkowy „Study Tour". Ponadto plan studiów oferuje opcjonalnie dla chętnych konwersatorium językowe z języka angielskiego (płatne dodatkowo - w wysokości zależnej od ilości Słuchaczy), leksykalnie i merytorycznie skupione na zagadnieniach z zakresu realizacji turystyki morskiej. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów, lektoratów i warsztatów. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz specjaliści z dziedziny obsługi turystyki lądowej i morskiej, w tym; doświadczony pilot morskich rejsów wycieczkowych, wieloletni kapelan na statkach pasażerskich z ramienia Apostolstwa Ludzi Morza AOS USA, znawca tematu komunikacji lotniczej, turystyki morskiej oraz współczesnych linii oceanicznych, wybitny znawca światowej literatury podróżniczej i marynistycznej oraz jej aspektów religijnych, znawca architektury sakralnej. Słuchacz studiów podyplomowych otrzyma, na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, świadectwo ich ukończenia wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz certyfikat szkolenia z zakresu wiedzy na temat obsługi morskich rejsów wycieczkowych wydany przez Biuro Podróży Atlas Tours. Ponadto kapłani władający biegle językiem angielskim będą mogli otrzymać certyfikat rekomendujący do pełnienia posługi sakramentalnej i ewangelizacyjnej wobec ludzi morza na pokładach statków pasażerskich podczas rejsów wycieczkowych. Zapraszamy zatem wszystkich, którzy chcą profesjonalnie pomagać innym spędzić na morzu wakacje z Bogiem, także kapłanów pragnących nabyć umiejętności do duszpasterskiej posługi wobec Ludzi Morza na statkach pasażerskich podczas wakacyjnych rejsów morskich. Studia bowiem przygotowują przyszłych animatorów i duszpasterzy grup turystycznych na rejsach morskich - pragnących odbyć wakacje na morzu, rekolekcje wakacyjne lub pielgrzymkę morską - nową formę pielgrzymowania - drogą morską - na wzór pierwszych Świadków Ewangelii. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Podyplomowe Studia z Morskiej Turystyki Religijnej) objął swoim patronatem "pielgrzymki morskie" realizowane przez Biuro Podróży GRUPA ATLAS TOURS - jedynego w Polsce touroperatora pielgrzymek morskich. (Pielgrzymki możliwe do realizowania także jako rekolekcje na morzu podczas standardowych rejsów).
JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Współpracę w realizacji studiów podjęli: Biuro Podróży „Grupa Atlas Tours", Biuro „Marco Polo", Apostolstwo Ludzi Morza - Gdynia, Eurolot.com, PLL LOT.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Marian Półchłopek

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
2 semestry zajęć dydaktycznych oraz praktyk (240godzin, 60 ECTS)

OPŁATY

100 zł - opłata rekrutacyjna
2600 zł - koszt całkowity
1300 zł semestralnie oraz jednorazowa opłata za wybraną formę praktyk. Opłata za praktyki zależna od wyboru dostępnych opcji - w przypadku rejsu zależna także od jego długości i terminu.

WYMAGANE DOKUMENTY
- forformularz uczelniany (należy go wydrukować dwustronnie i podpisany złożyć Kanonicza 9, pok. 305 WT) wraz z podaniem do kierownika studiów,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; licencjackich lub magisterskich,
- 1 fotografia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód opłaty wpisowej (100 zł) oraz po rozpoczęciu studiów dowód opłaty semestralnej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do 30 IX 2013 r.

KRYTERIA NABORU
-

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 10 osób - wg bieżącej kalkulacji
limit górny - 25 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywać się będą w ustalonych terminach (zjazdy w wybrane soboty w godzinach od 8.30 do 15.00) w sali multimedialnej w budynku nowej Biblioteki Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 - dostępny parking na miejscu Biblioteka Główna UPJPII. Terminy spotkań na zajęciach dydaktycznych podczas semestru zostaną podane po wcześniejszych konsultacjach i ustaleniach z Kandydatami. Potwierdzenie terminu zostanie przesłane do Kandydatów - Słuchaczy Studiów pocztą elektroniczną z adresu turystyka@upjp2.edu.pl

  • ostatnia aktualizacja: 2013-02-19; 14:56

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail