Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2012 > Trzecie seminarium sztuki i kultury duchowej cystersów.

Trzecie seminarium sztuki i kultury duchowej cystersów.

W dniach 17 i 19 maja 2012 roku odbyło się trzecie już z kolei spotkanie naukowe badaczy zafascynowanych dziedzictwem kulturowym cystersów. Składało się ono z dwóch części. Pierwsza część – konferencja naukowa odbyła się w Instytucie Historii Sztuki
i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w dniu 17 maja. Obrady miały miejsce w siedzibie Instytutu przy ulicy Sławkowskiej 32. Drugą część seminarium stanowiła wycieczka naukowa do opactwa cysterskiego w Jędrzejowie w dniu 19 maja.
Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
prof. dr hab. Piotr KRASNY (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego) Źródło rozproszeń dla przywiązanych do marności świata: Rozważania św. Bernarda z Clairvaux
o sztuce sakralnej w interpretacji Arnolda Roncé. Referat traktował o roli sztuk plastycznych w poglądach Arnolda Ronce, opata cysterskiego i protagonisty duchowej odnowy tego zakonu we Francji XVII wieku
dr Ewa HERNICZEK, (Uniwersytet Pedagogiczny), Pytanie o rolę obrazów w kulturze artystycznej i duchowej cystersów. Autorka przedstawiła obrazowy cykl inspirowany Pieśnią nad Pieśniami w kościele cysterek w Chełmnie. Na ich podstawie szukała odpowiedzi na pytanie o rolę obrazów w mentalności i duchowości cystersów.
ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, (Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), Obrazowa legenda o św. Jadwidze: księga z Ducha cysterskiego? Autor analizując wybrane miniatury obrazowej Legendy o św. Jadwidze z Kodeksu Lubińskiego poszukiwał cysterskich inspiracji duchowych w tworzeniu tego dzieła
dr hab. Paweł PENCAKOWSKI, (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Modernizacje średniowiecznych kościołów cysterskich. Referat był poświęcony nowożytnym barokizacjom średniowiecznych kościołów cysterskich.
Każdy z referatów wywołał szereg pytań i sprowokował ożywioną dyskusję
W dniu 19 maja grupa referentów i uczestników udała się do opactwa w Jędrzejowie. Wycieczka naukowa miała na celu zapoznanie się z dziedzictwem artystycznym opactwa a w szczególności z wynikami przeprowadzanych tam badań archeologicznych. Zapoznano się
z następującymi obiektami:
-kościół opacki
-relikty możnowładczego kościoła z XII wieku
-odkryte w wyniku badan archeologicznych pomieszczenia w podziemiach skrzydła południowego
-zespół elementów XVIII-wiecznej barokizacji – fasada w schodnia, fasada i kaplice północne, wyposażenie wnętrza
-relikty założeń ogrodowych
Zwiedzanie wszystkich fragmentów dziedzictwa kulturowego sprzyjało wymianie myśli i dawało inspiracje do dalszych badań.
Seminarium zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Opactwa cystersów w Krakowie–Mogile.

ks. dr hab. Dariusz TABOR CR

L5q8KP

  • ostatnia aktualizacja: 2012-11-08; 16:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail