Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego

Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek 9.00-12.00
wtorek 9.00-12.00
środa 9.00-12.00
piątek 13.00-17.00
sobota 9.00-12.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Maria Ligęza

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna
2100 zł - koszt całkowity
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- wydrukowana i podpisana karta ewidencyjna - irk.upjp2.edu.pl
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
- podanie do kierownika Studiów o przyjęcie na studia,
- życiorys - plik do pobrania
- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra - oryginał do wglądu),
- czytelna kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm),
- dowód wpłaty opłaty wpisowej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rejestracja elektroniczna: 20 V - 15 VII 2013 r.
Składanie dokumentów: 2 - 16 VII 2013 r.
Ogłoszenie wyników: 19 VII 2013 r.
Potwierdzenie gotowości do studiowania: 26 VII 2013 r.

KRYTERIA NABORU
-

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 17 osób
limit górny - 30 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest:
- zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów przedmiotów
- napisanie krótkiej pracy pod kierunkiem promotora.
Po ukończeniu Studiów absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi wychowania do życia w rodzinie w zakresie współczesnej etyki stosowanej, antropologii chrześcijańskiej, podstaw wiedzy socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz prawnej dotyczącej życia rodzinnego. Zdobywa pogłębioną świadomość znaczenia odpowiedzialności związanej z planowaniem i założeniem rodziny oraz procesem wychowania potomstwa. Tak szeroki kontekst wiedzy pozwala na właściwe przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą przygotowując ją do założenia własnej rodziny. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie metodyki prowadzenia zajęć „wychowania do życia w rodzinie”.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail