Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Teologii Duchowości

Instytut Teologii Duchowości

Dyrektor:
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

18. Katedra Teologii Duchowości

Kierownik:
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

Adiunkt z habilitacją:
ks. dr hab. Marcin Godawa

ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Dyrektor Instytutu Teologii Duchowości
Kierownik Katedry Teologii Duchowości
Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. studenckich

Obszar badań naukowych: badania nad doświadczeniem mistycznym u św. Jana od Krzyża, św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Faustyny Kowalskiej; duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II; przedstawiciele duchowości apostolskiej w Polsce - bł. E. Bojanowski, św. J. S. Pelczar, bł. Bernardyna Jabłońska, albertynka.

ks. dr hab. Marcin Godawa
Adiunkt z habilitacją Katedry Teologii Duchowości
Sekretarz Rady Instytutu Teologii Duchowości
Sekretarz redakcji "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: medytacja w historii duchowości (zwłaszcza w XVII wieku), kontemplacja w duchowości chrześcijańskiej, współczesne zagadnienia medytacji, duchowość w krajach anglojęzycznych.

19. Katedra Historii Duchowości

Kierownik:
o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD

Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym:
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD
Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Historii Duchowości
Dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie

Obszar badań naukowych: problematyka dotycząca współczesnej teologii duchowości, duchowość karmelitańskich mistrzów duchowych, zagadnienia formacji osób konsekrowanych, duchowość a psychologia.

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym Katedry Historii Duchowości
Rektor UPJPII
Redaktor naczelny "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: duchowość laikatu, duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, duchowość Ojca Pio, zagadnienie wiary w życiu duchowym, życie i pisma Teresy Benedykty od Krzyża, medytacja.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-03; 13:50

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail