Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Specjalizacje i instytuty > Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

6. Katedra Chrystologii

Kierownik:
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

Profesor nadzwyczajny:
ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII

Adiunkt z habilitacją:
dr hab. Marek Kita

Adiunkt:
ks. dr Damian Wąsek

ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
Profesor zwyczajny
Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Kierownik Katedry Chrystologii
Członek Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą
Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. studenckich
Członek zespołu redakcyjnego "Analecta Cracoviensia"
Członek zespołu redakcyjnego "Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Obszar badań naukowych: teologiczna teoria dialogu, katolicka teologia Izraela, dialog chrześcijańsko-żydowski, koncepcja teologii fundamentalnej.

ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny Katedry Chrystologii

Obszar badań naukowych: wiarygodność chrześcijaństwa, poznanie teologiczne i historia teologii.

dr hab. Marek Kita
Adiunkt z habilitacją Katedry Chrystologii

Obszar badań naukowych: rosyjska filozofia religijna, dialog ekumeniczny (zwłaszcza katolicko-prawosławny), teologia religii.

ks. dr Damian Wąsek
Adiunkt Katedry Chrystologii

Obszar badań naukowych: historia teologii, teologia scholastyczna, metateologia, ateizm współczesny.

7. Katedra Eklezjologii

Kierownik:
o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Profesor zwyczajny:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Adiunkt:
o. dr Marek Piotr Chojnacki OCist

Starszy wykładowca:
ks. dr Józef Morawa

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
Profesor zwyczajny
Zastępca dyrektora Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Kierownik Katedry Eklezjologii

Obszar badań naukowych: soteriologia katolicka i protestancka (usprawiedliwienie), eklezjologia Kościołów chrześcijańskich, zagadnienia ekumeniczne, mariologia.

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
Profesor zwyczajny Katedry Eklezjologii
Redaktor naczelny "Orientalia Christiana Cracoviensia"

o. dr Marek Piotr Chojnacki OCist
Adiunkt Katedry Eklezjologii

Obszar badań naukowych: teologia monastyczna, teologia średniowieczna, św. Bernard z Clairvaux.

ks. dr Józef Morawa
Starszy wykładowca Katedry Eklezjologii
Sekretarz Ośrodka Studiów Europejskich
Sekretarz redakcji "Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Obszar badań naukowych: wybrane zagadnienia chrystologiczne i eklezjologiczne, miejsce muzyki w doświadczeniu teologicznym, historia powszechna i historia Kościoła, literatura polska, teologia duchowości i hagiografia, ekumenizm.

8. Katedra Ekumenizmu

Kierownik:
ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII

Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym:
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv

ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII
Profesor nadzwyczajny
Kierownik Katedry Ekumenizmu
Członek zespołu redakcyjnego "Polonia Sacra"

Obszar badań naukowych: ekumenizm, teologia prawosławna, liturgia bizantyjska, katolickie Kościoły Wschodnie, historia współczesna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym Katedry Ekumenizmu

Obszar badań naukowych: teologia ekumeniczna, teologia i nauki przyrodnicze, teologia i duchowość franciszkańska.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-12-10; 16:27

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail