Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzamin TELC > Egzamin TELC a egzamin kończący lektorat

Egzamin TELC a egzamin kończący lektorat

Zgodnie z decyzją z dn. 27.10.2009 podjętą przez Prorektora ds. ogólnych i studenckich Ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego egzamin TELC może zostać połączony z egzaminem kończącym lektorat przewidziany programem studiów dla danego kierunku.

Student kończący lektorat na UPJPII, a jednocześnie podejmujący decyzję o zdawaniu egzaminu TELC nie musi już przystępować do egzaminu końcowego, jeżeli egzamin TELC zdał na ocenę pozytywną.

Egzamin TELC będzie przeprowadzony z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tak, aby po wypełnieniu wszelkich procedur student uzyskał wpis oceny w indeksie wraz z końcem letniej sesji egzaminacyjnej, wyznaczonej przez kalendarium danego roku akademickiego.

  • ostatnia aktualizacja: 2011-02-10; 13:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail