Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Instytuty > Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu > ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH

ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH

Kurs „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” - Oświęcim - rok akademicki 2014-2015

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”, organizowany w roku akademickim 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Kurs obejmuje unikalny cykl wykładów monograficznych oraz zajęć i warsztatów prowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Tematykę wykładów opracowali: mediewista ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś (historia), teolog ks. prof. Łukasz Kamykowski (teologia i filozofia), historyk i b. ambasador RP w Izraelu dr Maciej Kozłowski (socjologia i politologia) oraz specjaliści z Muzeum Auschwitz (Zagłada Żydów, nauczanie o Holokauście).

Kurs umożliwia poznanie:
- dziejów Żydów w Europie od średniowiecza po współczesność
- historii i duchowości Żydów polskich,
- podstaw chrześcijańskiej teologii judaizmu i dialogu międzyreligijnego
- nauczania Kościoła katolickiego, w tym ostatnich papieży, o judaizmie
- genezy i skutków antysemityzmu
- historii nazizmu
- Zagłady Żydów jako szczególnego doświadczenia XX wieku
- historii i współczesności Izraela
- współczesnych relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich

Istotnym elementem kursu dopełniającym wykłady jest zwiedzanie Miejsca Pamięci Auschwitz oraz warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych ze zbiorów i archiwum Muzeum. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z historią obozu Auschwitz i relacjami świadków.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Studenci i doktoranci uzyskują dodatkowo 4 punkty ECTS.
Celem kursu jest:
- pogłębienie wiedzy o dziejach Żydów, judaizmie i Zagładzie,
- poznanie historii i aktualnego nauczania Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie,
- poznanie i zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu,
- kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów,
- przygotowanie do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym i do prowadzenia dialogu międzykulturowego,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, katechetów, przewodników, pracowników instytucji kulturalnych i oświatowych.

Szkolenie kierujemy do: studentów, doktorantów, nauczycieli i edukatorów, duszpasterzy, katechetów, przewodników turystycznych, pracowników muzeów i innych instytucji kultury, mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.
Na kurs składają się cztery zjazdy weekendowe (łącznie 64 godziny zajęć):
17 – 19 października 2014
21 – 23 listopada 2014
27 lutego – 1 marca 2015
17 – 19 kwietnia 2015
Zajęcia będą się odbywać w salach wykładowych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Uczestnik ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Obowiązuje opłata za kurs w wysokości 200 zł.

Bliższe informacje:
ks. prof. Łukasz Kamykowski: lukasz.kamykowski@upjp2.edu.pl
Informacje i rekrutacja:
Maria Poniewierska: itfed@upjp2.edu.pl
Nadsyłanie zgłoszeń: 25 sierpnia – 15 września 2014.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

v0TwIq.png FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
pdf FOLDER ABC 2014-2015

abc_plakat_www

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-29; 14:25

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail