Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Dział Nauczania > Krajowe Ramy Kwalifikacji > Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia

pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 21/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 13/2013 w sprawie zmiany efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku historia sztuki od roku akademickiego 2013/2014
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 6/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunkach: studia historyczno-społeczne, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz turystyka historyczna, od roku akademickiego 2014/2015
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 16/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna, od roku akademickiego 2014/2015
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 36/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka religijna, od roku akademickiego 2014/2015
pdf.pngUchwała Senatu UPJPII nr 65/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo kanoniczne, od roku akademickiego 2015/2016

pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Filozofia, studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Historia, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Historia, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Historia sztuki, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Historia sztuki, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Historia sztuki, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 5a do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 13/2013)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Muzyka kościelna, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki i praktyczny (Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Muzyka kościelna, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki i praktyczny (Załącznik nr 9 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny (Załącznik nr 10 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 11 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 12 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 13 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Praca socjalna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny (Załącznik nr 14 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Teologia, jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 15 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Studia historyczno-społeczne, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 16 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 6/2014)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 17 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 6/2014)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Turystyka historyczna, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 18 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 6/2014)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Praca socjalna, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 19 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 16/2014)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Turystyka religijna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny (Załącznik nr 20 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 36/2014)
pdf.pngEfekty kształcenia dla kierunku Prawo kanoniczne, jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki (Załącznik nr 21 do Uchwały Senatu UPJPII nr 21/2012, wprowadzony Uchwałą Senatu UPJPII nr 65/2014)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-06; 16:07

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail