Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Dział Nauczania > Krajowe Ramy Kwalifikacji > O KRK

O KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Dc0ErmKRK dla polskiego szkolnictwa wyższego
Dc0ErmPodręcznik Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Dc0ErmPublikacja Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Dc0ErmPrezentacje Ekspertów Bolońskich

  • ostatnia aktualizacja: 2014-02-21; 15:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail