Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

kierunek: NAUKI I RODZINIE

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata

tryb studiów: stacjonarne I NIESTACJONARNE

kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
MATURA od 2005 r.
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego pisemnego:
- z języka polskiego, języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony);
- oraz do wyboru z przedmiotów dodatkowych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony);
- punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.

MATURA do 2004 włącznie

Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski (pisemny), język obcy ustny lub pisemny oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia (w obliczeniu końcowym przyjmuje się następujący system punktacji: bardzo dobry – 3 punkty, dobry – 2 punkty, dostateczny – 1 punkt)

Na I rok studiów pierwszego stopnia zostaną przyjęci, poza konkursem świadectw, laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, wiedzy religijnej.

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru grupy przedmiotów fakultatywnych:
• poradnictwo i mediacje
• niepełnosprawność w rodzinie

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-24; 08:25

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail