Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Instytuty > Instytut Liturgiczny > O Instytucie

O Instytucie

Institutum Liturgicum Liturgisches Institut
The Institute of Liturgy Instituto di Liturgia
L'Institut Liturgique Instituto de Liturgia
Liturgicky Institut

Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel. 12 422 69 57
e-mail: il@upjp2.edu.pl
www: www.kraskaz.franciszkanie.pl

Godziny przyjęć stron:

Dyrektor - ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

piątek: 11.00-12.00

Sekretarz - mgr Sylwia Sobieraj

piątek: 08.00-15.00

Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroycia, założony w roku 1968 przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego, Karola Wojtyłę, istnieje i działa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT). Patronem Instytutu Liturgicznego jest bł. Michał Giedroyć, którego grób znajduje się w kościele Świętego Marka Ewangelisty.

Celem Instytutu Liturgicznego jest pogłębianie wiary i życia chrześcijańskiego przez odnowę liturgiczną w duchu nauki Soboru Watykańskiego II (KL 10, 14, 15, 43, 44). Zadanie to Instytut spełnia przez działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i pastoralną.

Instytut Liturgiczny prowadzi studia w zakresie liturgiki, homiletyki, katechumenatu.

Studia licencjacko-doktoranckie, stacjonarne w Instytucie Liturgicznym przeznaczone są dla absolwentów teologii, którzy legitymują się tytułem magistra teologii. Słuchaczami studiów mogą być również absolwenci innych kierunków, którzy zakończą naukę uzyskaniem dyplomu ukończenia.

Dostępne są następujące opcje w obrębie specjalizacji: liturgika porównawcza; komunikacja w liturgii (homiletyka); inicjacja chrześcijańska (katechumenat). Liturgika porównawcza - liturgia katolicka w kontekście innych liturgii chrześcijańskich i liturgii judaistycznej. W ramach zajęć studenci uczestniczą także w liturgii tych wyznań i religii. Niektóre zagadnienia przedstawiane będą komunikacyjnie lub ewangelizacyjnie (komunikacja w liturgii, katechumenat). Wykładowcami są pracownicy UPJPII oraz zaproszeni na zajęcia wykładowcy z innych uczelni oraz z innych wspólnot chrześcijańskich i wspólnoty żydowskiej. W tygodniu obowiązuje udział w 18 godz. wykładów i ćwiczeń oraz 2 godz. seminarium naukowego.

Absolwent studiów odznacza się: gruntowną wiedzą z zakresu liturgii katolickiej; znajomością liturgii innych wyznań chrześcijańskich i religii judaistycznej; formacją ekumeniczną; zrozumieniem kontekstu kulturowego liturgii; przygotowaniem do życia w pluralistycznym społeczeństwie; sprawnością komunikowania się w przestrzeni liturgicznej; znajomością specyfiki pracy w katechumenacie.

Atutami studiów są: nauka języka łacińskiego na źródłach (dla studentów liturgiki) dostępnych w archiwum katedry na Wawelu; dostęp do bazy naukowej Instytutu Liturgicznego; możliwość korzystania z unikatowych pozycji liturgicznych, znajdujących się w kolekcji Jana Pawła II; współpraca ze Szkołą Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego; współpraca z Ośrodkiem Katechumenalnym; wyjątkowy klimat naukowy Krakowa (kościoły, święci, liczne archiwa i biblioteki, Biblioteka Jagiellońska).

Studia w Instytucie:

pdfOferta dydaktyczna IL WT w ramach studiów doktoranckich z Teologii na rok akad. 2014/2015

pdf Oferta zajęć dydaktycznych prowadzonych przez IL WT w ramach studiów doktoranckich z Teologii

pdf Terminy zjazdów 2012/2013

pdf Plan zajęć studiów licencjacko-doktoranckich 2012/2013

Studia licencjacko-doktoranckie (stacjonarne) Nowość!

Studia doktoranckie

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-27; 14:00

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail