Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Warsztaty Historyczne > Pierwsze spotkanie - „Groźny car – groźne czasy”

Pierwsze spotkanie - „Groźny car – groźne czasy”

Ruszyły Warsztaty Historyczne!

„Groźny car – groźne czasy”.
Pod takim tytułem odbyło się 23 listopada bieżącego roku pierwsze ze spotkań tegorocznych Warsztatów Historycznych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Krakowa, Jordanowa, Niepołomic, Wadowic oraz Wieliczki mieli możliwość zapoznać się i wziąć udział w klasycznych zajęciach – wykładzie i ćwiczeniach – prowadzonych w normalnym trybie akademickim ze studentami II roku specjalności Europa Wschodnia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego naszej uczelni. Tematem wykładu był okres rządów cara Iwana IV Groźnego w Rosji przypadający w 1. i 2. połowie XVI stulecia. Panowanie tego władcy postrzegane jest przede wszystkim jako czas okrutnej rozprawy władcy ze swoimi faktycznymi i domniemanymi przeciwnikami politycznymi. To również czas wojen Moskwy ze swoimi sąsiadami, m.in. Chanatem kazańskim i Rzecząpospolitą. Wtedy też rozpoczyna się początek ekspansji rosyjskiej na wschód, za Ural i powolne opanowywanie rozległych terenów kontrolowanych dotychczas przez Tatarów syberyjskich. Nie można jednak zapominać o reformach wewnętrznych zainicjowanych przez cara, które miały na celu wzmocnienie państwa. Zmiany nastąpiły także w kulturze rosyjskiej – budowano nowe wspaniałe świątynie, powstawały wielkie dzieła literackie, zapoczątkowano drukarstwo. O tym wszystkim uczniowie wysłuchali podczas pierwszej części spotkania. Natomiast po przerwie uczniowie sami zmierzyli się z tekstem źródłowym, jaki stanowiły fragmenty korespondencji Iwana IV Groźnego i jego oponenta księcia Andrzeja Kurbskiego, uciekiniera spod carskiej władzy. Uczniowie czytając i analizując wymianę argumentów monarchy i poddanego odnośnie formy sprawowanej władzy, niekiedy nacechowanych bardzo emocjonalnym ładunkiem ze strony obydwu piszących, mogli choć w niewielkim stopniu poznać arkana pracy historyków.
(P.K)

f4XESE
EBb3ok
kzQxX1

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:02

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail