Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia - Mediacje Rodzinne

Podyplomowe Studia - Mediacje Rodzinne

STUDIA NIEURUCHOMIONE

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter,
tel. 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Stawarz
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
piątek: 9.00-11.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Marcin Cholewa

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
Studia trwają dwa semestry (240 godzin).
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przewidzianych planem przedmiotów.

Zajęcia będą się odbywać w zjazdach dwudniowych.
Istnieje możliwość innej organizacji studiów.

OPŁATY
Opłata za studia wynosi 1950 złotych za semestr.

WYMAGANE DOKUMENTY
- opłata wpisowa 100zł;
- rejestracja internetowa; irk.upjp2.edu.pl
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, względnie uwierzytelniona notarialnie kopia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin naboru: 1.06.2014-30.09.2014
Termin składania dokumentów: 1-3.10.2014

KRYTERIA NABORU
Kolejność zgłoszeń.

LIMIT MIEJSC
Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 15 osobowej grupy.
limit dolny – 15 osób
limit górny – 25 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Współczesna rodzina coraz częściej potrzebuje wsparcia w celu przezwyciężenia pojawiających się problemów małżeńskich i rodzinnych. Z tego względu wzrasta potrzeba na profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy potrafią przeprowadzić- bliskich sobie kiedyś ludzi- przez zawiłe procedury prawne, dla ich dobra i dobra ich dzieci. Mediacja bowiem nie tylko może stanowić alternatywę dla „siłowych” rozwiązań sądowych, ale przede wszystkim winna wspierać małżonków jako profilaktyka w początkowym stadium rysującego się konfliktu. Mediacja bazuje na słusznym przekonaniu, że istnieje możliwość, by każda ze stron konfliktu wyszła z tego spotkania zwycięska, uzyskując zabezpieczenia dla własnych potrzeb i oczekiwań- zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Tak więc siłą mediacji jest jej rola pojednawcza, sprawiająca, że nie ma wygranych i przegranych- liczy się obopólna korzyść w drodze wspólnych ustaleń, które maja szansę przestrzegania- ustalonych w toku mediacji- zasad.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych zdobędą kwalifikacje, które umożliwią podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe- stowarzyszenia czy fundacje, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących podmiotach mediacyjnych.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-08; 11:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail