Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Bioetyki

Podyplomowe Studia z Bioetyki

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI

Ulotka informacyjna

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel. 12 422 47 86
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Stawarz
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
piątek: 15.00-17.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr hab. Andrzej MUSZALA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)
Zajęcia odbywać się będą w soboty (9.00-17.15)

OPŁATY
100 zł – opłata rekrutacyjna przy składaniu dokumentów
900 zł – za semestr
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie)
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 fotografia,
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów – po przyjęciu na studia.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
rejestracja elektroniczna - 1 VI - 19 IX 2014 r.
termin składania dokumentów - 20 IX - 04 X 2014 r.

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 20 osób
limit górny - 40 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-17.15.
Pierwsze spotkanie – informacyjne odbędzie się na pierwszych zajęciach

BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW
1. Podstawy bioetyki – historia bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność
2. Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
3. Dydaktyka bioetyki
4. Etyka i medycyna początku życia: sztuczne zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, antykoncepcja, aborcja
5. Etyka i medycyna początku życia: sztuczne zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, antykoncepcja, aborcja
6. Problemy genetyczne człowieka: inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
7. Etyka trwania życia, relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii
8. Medycyna trwania życia – eksperymenty, transplantacje
9. Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm, AIDS
10. Polityka demograficzna
11. Organizmy transgeniczne
12. Ochrona środowiska
13. Etyka końca życia – choroba, cierpienie, agonia, definicja śmierci, samobójstwo, eutanazja, hospicjum
14. Medycyna końca życia – intensywna terapia, resuscytacja, opieka paliatywna
15. Psychologia końca życia – postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia jako zagrożenie egzystencjalne
16. Seminarium naukowe
17. Praca dyplomowa

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-14; 09:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail