Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Jednolite studia magisterskie - teologia > Teologia kapłańska

Teologia kapłańska

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

aaaa

tryb studiów: stacjonarne

typ studiów: 6 lat (12 semestrów)

Podstawą przyjęcia na specjalność kapłańską jest przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego.
1. Formacja intelektualna stanowi jeden z filarów całościowego przygotowania alumnów do kapłaństwa. UPJPII w ramach specjalności kapłańskiej, przynależącej do struktur Wydziału Teologicznego, oprócz przepisów prawa państwowego oraz właściwego jemu samemu, przyjmuje także zasady prawa kanonicznego, regulujące wymogi stawiane kandydatom do kapłaństwa oraz wewnętrznego regulaminu seminariów afiliowanych.
2. Przyjęcie w poczet studentów dokonuje się na podstawie spełnienia warunków rekrutacji UPJPII oraz zgody na podjęcie formacji w ramach afiliowanego seminarium wyrażonej przez właściwego przełożonego.
3. Opuszczenie seminarium skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy studentów specjalności kapłańskiej Wydziału Teologicznego. Kontynuacja studiów w ramach struktur UPJPII będzie rozpatrywana indywidualnie.

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

  • ostatnia aktualizacja: 2013-06-18; 12:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail