Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Informacje ogólne

Informacje ogólne

Biblioteka Główna UPJPII
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 12 421 84 40, 12 423 50 05; faks 12 423 50 41
e-mail: biblioteka@upjp2.edu.pl

Biblioteka UPJPII gromadzi zbiory z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki i literatury. Są to książki i czasopisma, mikrofilmy, mikrofisze, mapy, druki ulotne, płyty analogowe, kasety magnetofonowe i kasety wideo, bazy danych, dokumenty multimedialne, rękopisy oraz starodruki.
Są one gromadzone przez regularne zakupy, prenumeratę, wymianę krajową i zagraniczną oraz liczne dary.
W bibliotece zastosowano wolny dostęp do zbiorów. Większość z nich rozmieszczona jest na dwóch piętrach (I piętro - wydawnictwa zwarte, II piętro - czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe oraz dary) i ułożona według wcześniej opracowanej klasyfikacji dziedzinowej. Każdy dział oznaczony jest konkretnym kolorem.
Wyjątkowe znaczenie dla Biblioteki UPJPII ma okazała kolekcja książek ofiarowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II pochodząca z Jego prywatnej biblioteki. Wielkie zasługi w tym miał Jego osobisty sekretarz, a obecnie metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz. Te niezwykle cenne dzieła stanowią wydzielony księgozbiór w bibliotece.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-04-23; 14:37

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail