Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > OLS - Online Linguistic Support

OLS - Online Linguistic Support

W ramach programu Erasmus+ stopniowo jest wdrażany system kursów językowych dla beneficjentów programu (studentów i absolwentów). Będzie on funkcjonował w ramach narzędzia on-line OLS (Online Linguistic Support). Na adres mailowy wszystkich uczestników mobilności wyjeżdżających po 1 stycznia 2015 r. zostanie przesłana informacja o dostępie do testu językowego. Beneficjenci będą sprawdzali swoje umiejętności językowe (określenie poziomu znajomości języka), następnie wynik testu zostanie podany do ich wiadomości oraz do wiadomości uczelni wysyłającej. Opierając się o wyniki testu uczelnia macierzysta zadecyduje, którzy studenci zakwalifikują się na kurs on-line z danego języka. Studenci zakwalifikowani na kurs on-line będą musieli zobligować się do uczestniczenia w nim i jego ukończenia. Kurs zostanie wpisany do Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement). Po powrocie ze stypendium studenci po raz drugi podejdą do testu, który określi zakres zdobytych podczas pobytu za granicą umiejętności językowych.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-21; 14:06

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail