Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej...

Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej...

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ – „SZKOŁA OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO”

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Stawarz
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
piątek: 15.00-17.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia z zakresu Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego” są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich. Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej. Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę. Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Grzegorz GODAWA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry (360 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna
4500 zł - koszt całkowity
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych - 1500 zł za semestr)

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra), względnie uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 fotografia (3,5 cm x 4,5 cm),
- zgoda przełożonego na podjęcie studiów (w przypadku osób duchownych i konsekrowanych),
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Konto:
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
nabór na podyplomowe studia: 12 V - 30 IX 2014r.
termin składania dokumentów: 1 - 3 X 2014r.

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń.

LIMIT MIEJSC

limit dolny – 20 osób
limit górny – 50 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zjazdy będą się odbywały w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00 (6 zjazdów w semestrze).

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-14; 09:17

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail