Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Zasoby elektroniczne > Bazy danych

Bazy danych

W systemie MAK dostępne są dwie bazy:

* dokumentów multimedialnych znajdujących się w zbiorach Biblioteki UPJPII - Katalog Multimediów (udostępnianych wyłącznie na miejscu - z ewentualną opcją wydruku informacji z wybranych dokumentów multimedialnych)

* dokumentów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ze zbiorów Biblioteki
UPJPII - Święci i Błogosławieni
(dzieła w języku łacińskim i włoskim)

Wyszukiwanie możliwe jest według przygotowanych dla poszczególnych baz indeksów.

ATLA Religion Database with ATLASerials
Baza łączy bogaty indeks artykułów z czasopism, recenzji książek oraz zbiorów esejów z wszystkich dziedzin związanych z religią oraz zbiór online ATLA zawierający główne czasopisma dotyczące religii i teologii. Baza ATLA Religion Database zawiera ponad 620 000 cytowań z artykułów pochodzących z ponad 1 746 czasopism, ponad 250 000 cytowań z esejów wybranych z ponad 18 000 prac zbiorowych, a także ponad 570 000 cytowań z recenzji książek i coraz większą liczbę cytowań multimedialnych. Baza ATLASerials udostępnia pełny tekst ponad 380 000 artykułów i recenzji książek w wersji elektronicznej. Baza opracowana została przez American Theological Library Association.
Dostęp.

Communication & Mass Media Complete
To najobszerniejsze, cenne źródło informacji dotyczących komunikacji i mass mediów. Baza CMMI zawiera treści z baz CommSearch oraz Mass Media Articles Index, a także licznych innych czasopism poświęconych komunikacji, mass mediom oraz dziedzinom pokrewnym. Jest to źródło informacji i materiałów referencyjnych o niespotykanym zakresie i szczegółowości, uwzględniające pełny zakres wiedzy związanej z komunikacją.
CMMI oferuje pełne indeksowanie i abstrakty dla ponad 570 czasopism („główne pisma tematyczne”) i wybrany zakres dla blisko 200 kolejnych („czasopisma priorytetowe”), co w sumie daje przeszło 770 tytułów. Ponadto ta baza danych zawiera pełne teksty z ponad 450 czasopism.
Dostęp.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Biblioteka UPJPII zachęca pracowników naukowych Uczelni oraz studentów do korzystania z dostępu do baz danych finansowanych przez MNiSW w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Z baz można korzystać w ramach sieci uczelnianej UPJPII.

Elsevier
Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1851 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa 420 tytułów niekontynuowanych. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics).
Dostęp

Springer
Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2012 i 2013. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych) a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.
Dostęp

Web of knowledge
Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Trzy podstawowe indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
Bazy z systemu Web of Knowledge dostępne są od 2010 roku w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która obejmuje: pakiet WoS z rocznikami od 1945 do 2010 (w tym SCIE - roczniki archiwalne od 1945, SSCI - roczniki archiwalne od 1956, oraz AHCI - roczniki archiwalne od 1975), baza CPCI (części Science oraz Social Science & Humanities, roczniki 1990-2010) oraz baza JCR (najświeższy opublikowany rocznik). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16.500 czasopism.
W bazie SCIE indeksowane jest ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, w tym ponad 8.000 czasopism bieżących, w bazie SSCI - ponad 3.600 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych, w tym ponad 2.800 czasopism bieżących oraz w bazie AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych, w tym ponad 1.500 czasopism bieżących.
JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID. EndNote Web służy do zarządzania bibliografią załącznikową, umożliwia wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych i katalogach bibliotecznych, import przypisów z innych baz, organizację biblioteki przypisów i tworzenie bibliografii według najczęściej stosowanych formatów
Researcher ID to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych, w pełni zintegrowany z platformą Web of Knowledge. Researcher ID umożliwia identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarej społeczności naukowców
Informacje jak wyszukiwać
Dostęp

Nature
Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.)
Dostęp

Science
Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Dostęp

Scopus
Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.
Dostęp

Wiley-Blackwell
Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych).
Dostęp

EBSCO
EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego baz danych. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.
Informacje o bazach
Dostęp

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-02; 13:12

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail