Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

NAZWA STUDIÓW
PODYPLOMOWE STUDIA Z FILOZOFII I ETYKI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Wydział Filozoficzny
Kraków 31-002, ul. Kanonicza 9
tel. 12 370 86 09
e-mail: filet@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
wtorek: 10.00-13.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 12.00-14.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii, i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.

Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

KIEROWNIK STUDIÓW
o. dr Marek URBAN CSsR

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
3 semestry, 502 godziny

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna
3000 zł – całkowity koszt studiów
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania (formularz dostępny również w sekretariacie),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- ksero dowodu osobistego,
- 1 fotografia.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
15 X 2014 r.

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń

LIMIT MIEJSC

limit dolny - 15 osób
limit górny - 40 osób

Więcej informacji:

http://wf.upjp2.edu.pl/index.php/wydzial/1160/

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-23; 15:20

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail