Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > Wyjazdy na część studiów 2014/2015 > Kto może ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+?

Kto może ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+?

O wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci UPJPII:
- zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (status słuchacza studiów podyplomowych nie uprawnia do udziału w programie);
- będący w momencie wyjazdu (r.a. 2014/2015) studentami co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim jeśli będą posiadać status studenta w momencie wyjazdu (kontynuacja studiów na tym samym wydziale UPJPII);
- znający język wykładowy uczelni przyjmującej (na poziomie B2);
- ze średnią ocen przynajmniej 4.0 z etapu studiów (lic., sum lub studia doktoranckie) podczas którego prowadzona jest rekrutacja (średnia ze wszystkich zakończonych semestrów);
- nie przebywający w trakcie trwania stypendium na urlopie (dziekańskim, zdrowotnym);
- ubiegający się o wyjazd na część studiów do uczelni partnerskiej, z którą ich macierzysty wydział/instytut ma podpisaną umowę w ramach programu Erasmus+ (studenci mogą wyjechać na uczelnię, z którą jest podpisana umowa w ramach innego wydziału/instytutu UPJPII, jednak pierwszeństwo wyjazdów na te uczelnie przysługuje studentom tych jednostek);
- którzy złożyli wymagane dokumenty zgłoszeniowe w terminie ogłoszonym przez BWzZ.
Pierwszeństwo w wyjazdach mają studenci, którzy do tej pory nie korzystali z wyjazdów w ramach programów mobilnościowych (wcześniejsze edycje programu Erasmus). Studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji – z zastrzeżeniem, że na danym etapie studiów pobyt na stypendium w ramach programu Erasmus+ nie przekroczy 12 miesięcy łącznie z czasem pobytu na poprzednich stypendiach. Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów – licencjackich, magisterskich lub doktoranckich – niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Studenci jednolitych studiów magisterskich (teologia) mają możliwość wyjazdu na studia i/lub praktykę do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-03-21; 13:31

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail